کاراته

کاراته ورزشی است رزمی ‌که به‌صورت انفرادی یا تیمی ‌انجام می‌شود. به ورزشکاران این رشته کاراته‌کا می‌گویند. رقابتهای کاراته در سه بخش کومیته، کاتا و شکستنهای نمایشی، روی تشکی که تاتامی‌ نام دارد، برگزار می‌شود. ابعاد این تشک 8×8 متر است. در کومیته، دو کاراته‌کا با هم مبارزه می‌کنند. در کاتا، یک یا چند کاراته‌کا با یک یا چند حریف فرضی به مبارزه می‌پردازند و تکنیکهای تهاجمی ‌و دفاعی را به نمایش می‌گذارند. در بخش شکستنهای نمایشی، کاراته‌کاها در شکستن چیزهایی مانند تخته‌های چوبی یا قالبهای سیمانی با هم رقابت می‌کنند. کاراته ترکیبی است از دو واژۀ ژاپنی «کارا» و «تِه» به‌معنای دست خالی.

کاردانو، جِرولامو

کاردانو، جِرولامو (Gerolamo Cardano، 1576-1501 م) ریاضیدان و پزشک ایتالیایی و از مؤثرترین ریاضیدانان دورۀ رُنِسانس است. کتاب فن کبیر (هنر بزرگ) که کاردانو در آن به قوانین جبر پرداخته، یکی از پایه‌های اساسی تاریخ جبر است. کاردانو همچنین اولین پزشکی است که دربارۀ تب تیفوس گزارش بالینی نوشته است.

کار

کار در فیزیک محاسبۀ انرژی مبادله‌شده میان اجسام و مواد است و هنگامی انجام می‌شود که نیرو جسمی را به حرکت درآورد و سبب ادامۀ حرکت یا افزایش و کاهش سرعت آن شود. کارِ یک نیرو می‌تواند انرژی جنبشی جسم را با جابه‌جایی از یک مکان به مکان دیگر افزایش یا کاهش دهد یا جسمی را به دور محوری بچرخاند یا مانع چرخش آن شود. همچنین کارِ یک نیرو می‌تواند سبب تغییر حجم ماده (مانند گاز) شود.

کار

کار فعاليتى است براى برآوردن نيازهاى فردى و اجتماعى، مانند کشاورزى، معلمی، خانه‌داری، پارچه‌بافی، ماشین‌سازی و نویسندگی که نتیجۀ آن توليد و توزيع کالا و ارائۀ خدمات گوناگون برای رونق اقتصادی و پیشرفت جامعه است. افراد برای انجام دادن کار به نیروی بدنی و فکری نیاز دارند. به کارى که در برابر مزد يا حقوق منظم انجام گيرد، شُغل گفته مى‌شود.

کائوچو

کائوچو ماده‌ای است با قابلیت ارتجاعی زیاد که هوا را در خود نگه می‌دارد، مانع انتقال رطوبت می‌شود و جریان الکتریسیته را از خود عبور نمی‌دهد. کائوچوی طبیعی از شیرابۀ نوعی درخت نواحی گرمسیری و کائوچوی مصنوعی از نفت خام و الکل به‌دست می‌آید.

کاتالیزور

کاتالیزور ماده‌ای است که سرعت واکنشهای شیمیایی را افزایش می‌دهد و در پایانِ واکنش بی‌تغییر می‌ماند. آنزیمها کاتالیزورهای شیمیایی طبیعی هستند که در بسیاری از واکنشهای شیمیایی بدن دخالت دارند.