کاشی کاری

کاشی‌کاری هنر ـ صنعتی است برای تزیین سطحهای داخلی و خارجی بنا که با همکاری طراح، خطاط، نقاش، کاشی‌ساز، لعاب‌کار، کاشی‌تراش و کاشی‌کار انجام می‌شود.

کاشغر

کاشغَر شهری است کهن و تاریخی در آسیای مرکزی در ایالت خودمختار سین‌کیانگ کشور چین. شاپور اول، شاه ساسانی، در سنگ‌نوشته‌ای در دیوارۀ پایین بنای کعبۀ زردشت، در نقش رستم، کاشغر را بخشی از قلمرو ایران ذکر کرده است. کاشغر در دورۀ ساسانیان (652-226م)، خراجگزار پادشاهان این سلسله بود.

کازرون

کازِرون از شهرهای استان فارس و مرکز شهرستان کازرون است. این شهر در حدود 156 کیلومتری غرب شیراز، مرکز استان فارس، و 893 کیلومتری جنوب تهران قرار دارد. جمعیت کازرون براساس سرشماری سال 1395 ﻫ ش، 683 96 نفر برآورد شده است.

کاشان

کاشان از شهرهای استان اصفهان و مرکز شهرستان کاشان است. این شهر در 216 کیلومتری شمال غربی اصفهان، مرکز استان اصفهان، و 248 کیلومتری جنوب شرقی تهران قرار دارد. کاشان شهری تاریخی است در نزدیکی محوطۀ باستانی سیَلک. جمعیت آن براساس سرشماری سال 1395 ﻫ ش، 487 304 نفر برآورد شده است.

کاروانسرا

کاروانسَرا اقامتگاهی بین‌راهی است برای استراحت افرادی که دسته‌جمعی سفر می‌کردند و نیز بازرگانانی که کالای خود را با کاروان از جایی به جای دیگر می‌بردند. کاروانسراهایی نیز در شهرها ساخته می‌شدند که بیشتر برای مبادلۀ کالا و بازرگانی استفاده می‌شد، مسافران خسته از راههای طولانی برای صرف غذا و دیگر نیازها از آنها بهره‌مند می‌شدند.

کارتون

کارتون تصویر یا تصویرهایی به‌‌هم‌ پیوسته است که پیام یا داستانی را دربارۀ یک شخصیت، یک اتفاق یا موقعیتی خاص روایت می‌کند. معمولاً رویدادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی با هدف سرگرمی، آموزش، شوخی و یا نقد دستمایۀ موضوع کارتونها هستند. واژۀ‌ کارتون از کلمۀ cartoone ایتالیایی به معنی مقوا و کاغذِ ضخیم گرفته‌ شده است که نخست تصویرهای کارتونی را روی آن می‌کشیدند. شخصیتهای کارتونی گاهی به‌شکل انسان طراحی می‌شوند و گاهی به‌شکل جانوران یا اشیایی که ویژگیهای انسانی را نشان می‌دهند و کارتونیست (تصویرگر کارتون) می‌خواهد آن ویژگی را برجسته کند و مورد توجه قرار ‌دهد.