01 صفحه اصلی

آشنایی با فرهنگنامه

 

فرهنگنامه چگونه به ما کمک می کند؟

 

04 صفحه اصلی

فرهنگنامه در مناطق محروم

05 صفحه اصلی

توران میرهادی

آموزش همکاران فرهنگنامه

کار در فرهنگنامه به نوعی پژوهش در منابع است و آموزش در فرهنگنامه امری مداوم است ‏. همۀ همکاران با پرسش‏ها، پژوهش‏ها، بحث‏ها و مشاوره‏ های مداوم، خود را دانشجوی تمام­ وقت می­ دانند. جلسات سازمان‏ یافته آموزشی مانند هم‏ اندیشی‏ها، کارگاه‏ های مرجع‏ شناسی، آموزش کامپیوتر، کارگاه نقشه و تصویر و جلسات آموزش ویراستاری، همگی در جهت آموزش همکاران فرهنگنامه تنظيم شده­ اند.

دربارۀ فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

icon صفحه اصلی

دربارۀ فرهنگنامه

ادامه مطلب
history-book-for-education صفحه اصلی

تاریخچۀ فرهنگنامه

ادامه مطلب
selection صفحه اصلی

روند کار فرهنگنامه

ادامه مطلب
seo-guide صفحه اصلی

راهنمای استفاده از فرهنگنامه

ادامه مطلب