01 صفحه اصلی

آشنایی با فرهنگنامه

04 صفحه اصلی

فرهنگنامه در مناطق محروم

05 صفحه اصلی

توران میرهادی

آموزش همکاران فرهنگنامه

کار در فرهنگنامه به نوعی پژوهش در منابع است و آموزش در فرهنگنامه امری مداوم است ‏. همه همکاران با پرسش‏ها، پژوهش‏ها، بحث‏ها و مشاوره‏ های مداوم، خود را دانشجوی تم ام­وقت می­دانند. جلسات سازمان‏ یافته آموزشی مانند هم‏ اندیشی‏ها، کارگاه‏های مرجع‏ شناسی، آموزش کامپیوتر، کارگاه نقشه و تصویر و جلسات آموزش ویراستاری، همگی در جهت آموزش همکاران فرهنگنامه تنظيم شده­ اند.

درباره فرهنگنامه کودکان و نوجوانان

icon صفحه اصلی

درباره فرهنگنامه

ادامه مطلب
history-book-for-education صفحه اصلی

تاریخچه فرهنگنامه

ادامه مطلب
selection صفحه اصلی

روند کار فرهنگنامه

ادامه مطلب
seo-guide صفحه اصلی

راهنمای استفاده از فرهنگنامه

ادامه مطلب