آموزش همکاران فرهنگنامه

کار در فرهنگنامه به نوعی پژوهش در منابع است و آموزش در فرهنگنامه امری مداوم است ‏. همۀ همکاران با پرسش‏ها، پژوهش‏ها، بحث‏ها و مشاوره‏ های مداوم، خود را دانشجوی تمام­ وقت می­ دانند. جلسات سازمان‏ یافته آموزشی مانند هم‏ اندیشی‏ها، کارگاه‏ های مرجع‏ شناسی، آموزش کامپیوتر، کارگاه نقشه و تصویر و جلسات آموزش ویراستاری، همگی در جهت آموزش همکاران فرهنگنامه تنظيم شده­ اند.

دربارۀ فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

icon صفحه اصلی

دربارۀ فرهنگنامه

ادامه مطلب
history-book-for-education صفحه اصلی

تاریخچۀ فرهنگنامه

ادامه مطلب
selection صفحه اصلی

روند کار فرهنگنامه

ادامه مطلب
seo-guide صفحه اصلی

راهنمای استفاده از فرهنگنامه

ادامه مطلب