فَرمانفَرمائیان، مُنیر

فَرمانفَرمائیان، مُنیر (منیر شاهرودی فرمانفرمائیان، ۱۳۰۱‌-‌۱۳۹۸ﻫ ش) نقاش و مجموعه‌دار صنایع‌دستی و از پیشگامان هنر نوگرای (مدرن) ایران است. سبک او ترکیب نقاشی پشت شیشه، آینه‌کاری و خاتم‌کاری با بهره‌گیری از نقوش اسلامی و طراحی معمارانه است.

فرمانفرمائیان، سَتّاره

فرمانفرمائیان، سَتّاره (1391-1300 ﻫ ش) پژوهشگر و بنیان‌گذار رشتۀ مددکاری در ایران است. کوششهای او برای ایجاد و سازماندهی آسایشگاه کودکان بی‌سرپرست، برنامه‌ریزی برای رفاه زندانیان تهیدست و خانواده‌هایشان و تأسیس خانه‌های سالمندان بسیار مهم و گسترده بود.

فرما، پیر دو

فرما، پیر دو (Pierre de Fermat، 1665-1601 م) ریاضیدان فرانسوی و بنیان‌گذار نظریۀ اعداد است. او مستقل از رنه ‌دکارت، فیلسوف و ریاضیدان هم‌عصرش، هندسۀ تحلیلی را پایه‌گذاری کرد و همراه با بلز پاسکال، ریاضیدان فرانسوی هم‌عصر خود، نظریۀ احتمال را بنا نهاد.