کبد

کَبِد بزرگ‌ترین غدۀ بدن است که در سمت راست بالای شکم، زیر دیافراگم جای دارد. کبد وظیفه‌های پیچیده و گوناگون دارد که ساختن مایعی به‌نام صَفرا از مهم‌ترین آنهاست. از دیگر کارهای مهم کبد تصفیۀ خون از مواد زائد است. کبد پروتئینهایی مانند فیبرینوژن می‌سازد که نقشی اساسی در لخته ‌شدن خون دارد.

کامپیوتر

کامپیوتر (رایانه) دستگاهی است الکترونیکی که با سرعت و دقتی بیش از تصور محاسبات پیچیده را انجام می‌دهد، اطلاع‌رسانی و ذخیره‌سازی می‌کند، به پردازش (کنترل و هدایت) داده‌ها می‌پردازد و به نیاز کاربران در زمینه‌های علم و اطلاع پاسخ می‌دهد. ریاضیدانان و دانشمندان در طی قرنها تفکر، بررسی و پژوهش برای یافتن وسیله‌های محاسبه، به این دستاورد رسیده‌اند.

کبالت

کُبالت (Cobalt) عنصری است شیمیایی، با نماد Co. این عنصر در گروه نهم جدول تناوبی عنصرها قرار دارد. عدد اتمی آن 27 و عدد جرمی آن 9332/58 است. نقطۀ ذوب کبالت 1495 و نقطۀ جوش آن 2908 درجۀ سلسیوس (C°) است. چگالی این عنصر در دمای C°20، 9/8 گرم بر سانتیمتر مکعب است.

کاوالیِری، بوناوِنتورا

کاوالیِری، بوناوِنتورا (Bonaventura Cavalieri، 1647-1598م) ریاضیدان و فیزیکدان ایتالیایی است. او روش بخش‌ناپذیرها را در ریاضیات به‌کار برد و نتیجه‌هایی به‌دست‌ آورد که به اصلهای کاوالیری مشهور شده است. این اصلها سبب گسترش استفاده از حساب دیفرانسیل و اَنتگرال در محاسبۀ مساحتها و حجمها شد. کاوالیری همچنین نظریاتی قابل توجه در مثلثات، مخروطات، اُپتیک، نجوم و علم احکام نجوم دارد.

کانادا

کانادا کشوری است در قارۀ امریکای شمالی، که از شمال به اقیانوس منجمد شمالی، از شمال شرقی به گروئنلند، از شرق به اقیانوس اطلس، از جنوب به ایالات متحد امریکا و از غرب به اقیانوس آرام و آلاسکا محدود است. کانادا با 670 984 9 کیلومترمربع مساحت، پس از روسیه پهناورترین کشور جهان است. پایتخت آن اُتاوا است.

کاظمین

کاظمین از شهرهای مهم زیارتی شیعیان در کشور عراق است. این شهر در شمال غربی بغداد و غرب رود دجله واقع است و به‌دلیل گسترش شهر بغداد، امروزه بخشی از آن است. مرقدهای امام موسیٰ کاظم(ع) و امام محمد تقی(ع) در این شهر است.