فُن نویمان، جان

فُن نویمان، جان (John Von Neumann، 1957-1903 م) ریاضیدان مجار ـ‌ امریکایی و بنیان‌گذار نظریۀ بازیها است. او در فیزیک کوانتوم و منطق و در طراحی و تکمیل کامپیوترهای با سرعت بالا نقشی اثرگذار داشته است.

فلینی، فدریکو

فلینی، فدریکو (1920-۱۹93 ،Federico Felliniم) فیلمنامه‌نویس و کارگردان ایتالیایی و از فیلم‌سازان تأثیرگذار دورۀ بعد از جنگ جهانی دوم است. او به‌دلیل سبک ویژه‌اش در ترکیب تصاویر خیال‌انگیز با موقعیتهای عادی شهرت دارد.

فِلِمینگ، الگزاندر

فِلِمینگ، الگزاندر (Alexander Fleming،1881-1955 م) پزشک و میکروب‌شناس اسکاتلندی است که پنی‌سیلین را کشف کرد. او در سال 1945 م، به‌طور مشترک با هوارد فلوری و ارنست چِین، دانشمندان انگلیسی، جایزۀ نوبل فیزیولوژی یا پزشکی را دریافت کرد.

فَضل‌الله نوری

فَضل‌الله نوری (1259‌-‌1327 ﻫ ق) روحانی و مجتهد دورۀ مشروطیت و از شاگردان میرزای شیرازی بود. در جنبش تنباکو به‌رهبری میرزای شیرزای در سال 1309 ﻫ ق شرکت داشت. در آغاز با انقلاب مشروطیت همراه بود، ولی بعدها از مشروطه‌خواهان کناره گرفت و سرسختانه به مخالفت برخاست.