کرتیر

کَرتیر (کردیر) روحانی زردشتی است که در قرن سوم میلادی در سالهای آغازین سلسلۀ ساسانیان می‌زیسته است. در کتابهای قدیمی تاریخی و در سنت و فرهنگ زردشتی از او یاد نشده، اما در نوشته‌های مانوی شرحی دربارۀ او آمده است. آگاهی دربارۀ او از کتیبه‌های نقش رستم، سرمشهد و نقش رجب به‌دست آمده است. کتیبه‌های شاپور اول در کعبۀ زردشت و کتیبۀ نرسی در پایکولی (در کردستان عراق)، سندهای دیگری است که از کرتیر خبر می‌دهد.

کرخه

كَرخه رودى دائمى ‌است در جنوب غربى ايران در استان خوزستان. اين رود از به هم پيوستن رودهاى سيمره و كشگان در استان ايلام تشكيل مى‌شود، در جلگۀ خوزستان جريان مى‌يابد و پس از آبيارى دشت آزادگان (دشت ميشان) به خورهويزه (تالاب هویزه) مى‌ريزد. خورهويزه بخشى از تالاب هورالعظيم (تالاب مرزی ایران و عراق) است که در خاک ایران قرار دارد.

کربن

کَربُن (Carbon) عنصر شیمیایی نافلز با نماد C، عدد اتمی 6 و عدد جرمی 12 است. نقطۀ ذوب آن 3 550 درجۀ سلسیوس ((°C است. کربن سه ایزوتوپ C12،C13 و C14 دارد. در سال 1961 م، ایزوتوپ کربن 12 به‌عنوان شاخص استاندارد برای اندازه‌گیری جرم اتمی سایر عنصرها به‌جای اکسیژن انتخاب شد. کربن 14 رادیواکتیو است و در تاریخ‌نگاری رادیوکربنی از آن استفاده می‌شود که با آن می‌توانند تاریخ مرگ موجودات را در دوره‌های گذشته حدس بزنند.

کربلا

کَربلا شهری است در عراق، در جنوب غربی بغداد و غرب رود فرات. کربلا از مهم‌ترین شهرهای زیارتی شیعیان است. مرقد امام حسین(ع) و برادرش حضرت ابوالفضل(ع)، فرزندان و یارانش در این شهر قرار دارد. جمعیت آن700 000 نفر است (برآورد 2015 م). این شهر در سرزمین باستانی اَکَد، کَربلاتو نام داشت که در دورۀ آرامیها، به کربلا تغییر یافت.

کرج (رود)

کَرَج رودی دائمی است که در استانهای البرز، تهران و قم جریان دارد. این رود از کوههای البرز مرکزی، در شمال استان البرز، سرچشمه می‌گیرد، از جنوب شرقی تهران می‌گذرد و در شرق قم به دریاچۀ نمک می‌ریزد. سد امیرکبیر (سد کرج) از نخستین سدهای چندمنظورۀ ایران، در مسیر این رود ساخته شده است.

کرج (شهر)

کَرج از شهرهای استان البرز، مرکز این استان و مرکز شهرستان کرج است. این شهر در حدود 44 کیلومتری شمال غربی تهران قرار دارد. براساس سرشماری سال 1395 ﻫ ش، کرج با 492 592 1 نفر جمعیت یکی از چهار شهر پرجمعیت ایران است.