فتح

فَتح چهل و هشتمین سورۀ قرآن کریم و در جزء بیست‌و‌ششم آن است. در مدینه بر پیامبر اسلام(ص) نازل شده است و 29 آیه دارد. نام این سوره از آیۀ اول آن گرفته شده است. فتح به‌معنی پیروزی و گشایش است.

فاطر

فاطِر سی‌وپنجمین سورۀ قرآن کریم و در جزء بیست‌ودوم واقع است. در مکه بر پیامبر اسلام(ص) نازل شده است و 45 آیه دارد. فاطر به‌معنی شکافنده و پدیدآورنده است. نام این سوره از نخستین آیۀ آن گرفته شده است. این سوره را ملائکه نیز می‌نامند.

فاطمۀ زهراء(س)

فاطمۀ زهراء(س) نام و لقب دختر پیامبر اسلام (ص)، همسر امام علی بن ابی‌طالب (ع) و مادر امامان شیعه ‌است. فاطمه (به‌معنای دور از آتش دوزخ)، القاب متعدد داشته ‌است و از آن میان زهراء (شکوفا، درخشان، پاک) و بتول (پارسا، کسی که‌ از دنیا روی گردانیده باشد) از همه مشهور‌تر است. فاطمۀ زهراء کوچک‌ترین دختر پیامبر و شبیه‌ترین کس به ‌او بود. دربارۀ تاریخ تولد او اتفاق نظر وجود ندارد. گرچه دانشمندانی چون شیخ طوسی و شیخ مفید آورده‌اند که ‌او در سال دوم بعثت زاده شده‌است، بنابر روایات مشهورتر تولد او 20 جمادی الثانی سال پنجم بعثت در مکه بوده‌ است.

فتق

فَتق خارج شدن بخشی از یک اندام داخلی بدن یا تمامی آن از فضایی است که به‌طور طبیعی درون آن قرار دارد. در فتق، اندام جابه‌جاشده از پوست بدن بیرون نمی‌آید. گاهی این جابه‌جایی در خون‌رسانی به آن اندام اختلال به‌وجود می‌آورد و شخصِ مبتلا دچار درد و التهاب می‌شود. فتقِ بخشهایی از مغز می‌تواند سبب به اغما رفتن یا مرگ بیمار شود. فتق در بیشتر موارد با جراحی درمان می‌شود.

فسخ

فَسخ در لغت به‌معنی نقض، لغو و انحلال؛ و از نظر حقوقی، شکستن و برهم زدن ارادی عَقد یا قرارداد است. از زمان اعلام فسخ معامله، تعهد و قرارداد به‌هم می‌خورد و عمل به آن متوقف می‌شود.

فاشیسم

فاشیسم نظریۀ سیاسی و نظام حکومتی است که از دهۀ دوم قرن بیستم میلادی شکل گرفت. در این نظام، زمامداران خودکامه با تفکر ملی‌گرایی افراطی کشور را اداره می‌کنند. آنها بر همۀ جنبه‌های زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تسلط و نظارت دارند و هرگونه مخالفتی را سرکوب می‌کنند. در حکومت فاشیستی بیشتر، نظامیان قدرت را در دست دارند.