آسم

آسم بیماری التهابی و مزمن مجراهای تنفس است که بیمار را دچار تنگی نفس می‌کند. این تنگی نفس با حمله‌های ناگهانی و شدیدِ هر چند گاه یک‌‌بار، در بیماران مبتلا به آسم ظاهر می‌شود. نشانه‌های اصلی حمله‌های بیماری آسم تنگی نفس، سرفه و خِس‌خِس سینه هنگام تنفس است. بیمار بُریده بُریده نفس می‌کشد و احساس خفگی می‌کند. در آغاز حملۀ آسم، بیمار سرفۀ خشک و بازدَم طولانی دارد. اگر آسم درمان نشود، می‌تواند کشنده باشد.

آسکاریازیس

آسکاریازیس از بیماریهای واگیرداری است که به‌وسیلۀ کرمی به‌نام آسکاریس در انسان و بعضی از جانوران به وجود می‌آید. این بیماری در سراسر جهان گسترش دارد و کودکان بیشتر به آن مبتلا می‌شوند.

آسفالت

آسفالت مخلوطی است از قیر، شن و ماسه که برای روکش کردن سطح خیابانها، جاده‌ها، فرودگاهها و بام خانه‌ها به کار می‌رود. قیر مادۀ معدنی سیاه و چسبنده‌ای است که از نفت خام به‌دست می‌آید.