کارون

کارون رودی دائمی در جنوب غربی ایران است و در استانهای چهار محال و بختیاری و خوزستان جریان دارد. این رود از زردکوه در زاگرس مرکزی سرچشمه می‌گیرد و پس از پیمودن مسیری طولانی، سرانجام در جنوب خرمشهر به اَروَندرود می‌پیوندد. کارون یگانه رود ایران است که بخش بزرگی از آن قابل کشتیرانی است.

کارناوال

کارناوال جشنی همگانی است که همه‌ساله در بیشتر کشورهای اروپایی و امریکایی، طی چند روز با تشریفاتی خاص برگزار می‌شود. شرکت‌کنندگان در این مراسم معمولاً با زدن نقابهای گوناگون و پوشیدن لباسهای رنگارنگ و غیرمعمول (فانتزی)، پیاده یا سوار بر ارابه، در خیابانها حرکت می‌کنند و با اجرای نمایشهایی همراه با موسیقی و رقص به شادی و پایکوبی می‌پردازند.

کارخانه

کارخانه مکانی است با یک یا چند ساختمان و تجهیزاتی ویژه برای تولید کالا. در کارخانه نیروهای انسانی آموزش‌دیده با استفاده از مواد اولیه و مجموعه‌ای از ماشین‌آلات و ابزارها و با مصرف انرژی کالاهای گوناگون تولید می‌کنند.

کاریکاتور

کاریکاتور تصویر طنزآمیز و اغراق‌شدۀ شخص یا یک موضوع است برای نمایاندن ویژگی آن با هدف انتقاد سیاسی و اجتماعی‌ و گاهی سرگرمی ‌و تفریح. برای دستیابی به این هدف کاریکاتوریست (تصویرگر کاریکاتور) حالتهای بشری مانند نارضایتی، خشم، تعجب و مهر را با برجسته کردن بخشی در چهره به شکلی غیرعادی و خنده‌دار طراحی می‌کند. گاهی نیز بخشهایی از بدن انسان با ویژگی جانوری یا گیاهی تصویر می‌شود.

کاریکَلَماتور

کاریکَلَماتور جمله‌ای کوتاه است همراه با نوعی طنز. واژۀ کاریکلماتور ترکیبی است از دو واژۀ کاریکاتور و کلمه. واژۀ کاریکاتور به‌دلیل طنز موجود در محتوای این گونه نوشته به‌کار گرفته شده است.