کاغذ و تا

کاغذ و تا (اوریگامی) هنر سنتی ژاپن برای ساخت اشیای تزیینی است که با روش تا کردن کاغذ انجام می‌شود. در این روش، از بریدن و چسباندن کاغذ استفاده نمی‌شود، فقط با تا کردن است که شکل به‌دست می‌آید. در زبان ژاپنی، اوری به‌معنای تا کردن و گامی به‌معنای کاغذ است.

کادوسیها

کادوسیها قومی بودند که پیش از آمدن آریاییها به فلات ایران، در جنوب غربی دریای خزر (نواحی گیلان کنونی) و شرق آذربایجان می‌زیستند. نام کادوسیها نخستین‌بار در اوستا آمده است. پژوهشگران اَرمنی در نوشته‌های خود از آنها با نام کاتی‌شیان (کات‌شان) یاد کرده‌اند و بعضی تاریخ‌نویسان آنها را نیاکان تالشهای کنونی دانسته‌اند.کادوسیها مردمانی شکارچی و دامدار بودند و برای یافتن چراگاه و مراتع حاصلخیز به اراضی و جنگلهای اطراف دریای خزر (کاسپین) آمدند و در آنجا ساکن شدند. این قوم در حدود 750 سال پیش از میلاد با سکاها که به شمال غرب ایران مهاجرت کرده‌ بودند درآمیختند، سپس مانند طایفه‌های دیگر این مناطق، تحت حکومت سکاها قرار گرفتند.

کابل

کابُل پایتخت و بزرگ‌ترین شهر افغانستان و مرکز ولایت کابل است که در شرق افغانستان، در میان رشته‌کوههای هندوکُش قرار دارد و رود کابل از میان آن می‌گذرد. کابل شامل دو بخش جدید و قدیم است که مرکز شهر در بخش قدیمی آن قرار دارد. جمعیت کابل در حدود 000 117 4 نفر است (برآورد سال 1397 ﻫ ش). در کابل، مردمی از اقوام افغانستان، از‌جمله تاجیکها، هَزاره‌ها و پَشتوها زندگی می‌کنند. مردم کابل مسلمان‌اند و به زبان فارسی دَری و نیز پَشتو سخن می‌گویند.

قهوه‌خانه

قهوه‌خانه نخست محلی عمومی یا خصوصی برای عرضه و نوشیدن قهوه بوده است. سپس در قهوه‌خانه‌های عمومی بعضی فعالیتهای ادبی و هنری و برخی سرگرمیها و بازیها نیز ظاهر شد. پس از رواج چای، این نوشیدنی نیز در قهوه‌خانه‌ها عرضه می‌شد و به‌تدریج جای قهوه را در ایران گرفت. در دورۀ اخیر در ایران، قهوه‌خانه‌ها محلی برای نوشیدن چای و استفاده از چُپُق و قَلیان، صَرفِ صبحانه و نهار و گاه شام، ملاقات اشخاص، یافتن صاحبان مشاغل ساختمانی و نیز بعضی معاملات است.

قوۀ قضاییه

قوۀ قضاییه (دستگاه قضایی) در کشورهایی که حکومت آنها بر تفکیک قوا استوار است، یکی از سه قوای حکومت است و از قاضیها و حقوق‌دانها تشکیل می‌شود. قوۀ قضاییه وظیفه دارد بر اجرای قانونهای جاری حقوقی و قانونهای تصویب‌شدۀ قوۀ مقننه نظارت کند. همچنین بر پیروی مردم از قانونها هم نظارت دارد، زیرا افراد جامعه موظف‌اند به قانونهای کشور عمل کنند. در صورت نادیده‌ گرفتن قوانین یا انجام کاری خلاف قانون، دولت و نهادهای حکومت و یا افرادی که حقشان نادیده گرفته شده است، می‌توانند به دادگاههای قوۀ قضاییه مراجعه و شکایت ‌کنند. قاضیهای دادگاهها کسانی را که قانون را نادیده گرفته یا خلاف آن عمل کرده‌اند، محکوم و مجازات می‌کنند.

قِزل‌اوزَن

قِزل‌اوزَن رودی دائمی است در شمال غربی ایران که در استانهای کردستان، زنجان، آذربایجان شرقی و اردبیل جریان دارد. این رود از کوههای زاگرس شمالی سرچشمه می‌گیرد و در جنوب استان گیلان به دریاچۀ سد سفیدرود می‌ریزد. قِزِل‌اوزن از طویل‌ترین رودهای ایران و یکی از دو شاخۀ اصلی سفیدرود است.