قصیده

قَصیده از کهن‌ترین قالبهای شعر در زبان فارسی و رایج‌ترین قالب در زبان عربی است. قصیده واژه‌ای عربی است و از کلمۀ قصد گرفته شده است، زیرا شاعر به قصد مدح و ستایش یا سوگواری (رثا)، وصف طبیعت یا یک حادثه و یا افتخارات شخصی و خاندانی آن را می‌سراید. در قصیده، قافیۀ مصراع اول با قافیۀ تمام مصراعهای دوم شعر یکسان است.

قضیه

قضیه گزاره یا جمله‌ای خبری است که در ریاضیات همیشه درست است و درستی آن به‌کمک استدلال ثابت می‌شود، اما در منطق گزاره‌ای است که می‌تواند درست یا نادرست باشد.

قوشها

قوشها گروهی از پرندگان شکاری تقریباً کوچک از راستۀ شاهین‌سانان و خانوادۀ عقاب، باز، لاشخور هستند. این پرندگان می‌توانند با پروازهای سریع، طعمۀ خود را میان درختان تعقیب و شکار کنند. قوشها آشیانۀ خود را روی درختان می‌سازند. پرندۀ ماده بزرگ‌تر از پرندۀ نر است. در ایران، چهارگونه قوش به نامهای قِرقی، طَرلان، پیغو و پیغوی کوچک وجود دارد.

قورباغه

قورباغه (در فارسی غوک) نام گروهی از دوزیستان بی‌دُم است، ازجمله قورباغه‌های حقیقی، وَزَغها و قورباغه‌های درختی. این جانوران در تمام نقاط جهان به‌جز جنوبگان دیده می‌شوند. گوناگونی آنها در مناطق گرمسیر بیشتر است و معمولاً در آب یا نزدیک آن زندگی می‌کنند. خانوادۀ قورباغه‌های حقیقی حدود 600 گونه دارد که 4 گونه از آنها در ایران زندگی می‌کنند. قورباغه‌های درختی بیش از 700 گونه و وزغها بیش از 300 گونه دارند. شناسایی قورباغه‌ها و وزغها به‌دلیل نزدیکی ژنتیکی و شباهتهای بسیارِ زیستی و ریخت‌شناسی گاهی به‌سختی صورت می‌گیرد.

قطب نما

قُطب‌نَما وسیله‌ای است برای تعیین جهتهای جغرافیایی و مسیریابی. از قطب‌نما در دریانوردی، هوانوردی، طبیعت‌گردی، کارهای پژوهشی و نظامی و نقشه‌برداری استفاده می‌شود. قطب‌نمای مغناطیسی و قطب‌نمای ژیروسکوپی از رایج‌ترین قطب‌نماها هستند.

قوچان

قوچان از شهرهای استان خراسان رضوی و مرکز شهرستان قوچان است. این شهر در حدود ۱۴۶ کیلومتری شمال غربی مشهد، مرکز استان خراسان رضوی، و ۸۰۵ کیلومتری شمال شرقی تهران قرار دارد. جمعیت آن براساس سرشماری سال 1395 ﻫ ش،101 604 نفر برآورد شده است.