کرخه

كَرخه رودى دائمى ‌است در جنوب غربى ايران در استان خوزستان. اين رود از به هم پيوستن رودهاى سيمره و كشگان در استان ايلام تشكيل مى‌شود، در جلگۀ خوزستان جريان مى‌يابد و پس از آبيارى دشت آزادگان (دشت ميشان) به خورهويزه (تالاب هویزه) مى‌ريزد. خورهويزه بخشى از تالاب هورالعظيم (تالاب مرزی ایران و عراق) است که در خاک ایران قرار دارد.

کرج (رود)

کَرَج رودی دائمی است که در استانهای البرز، تهران و قم جریان دارد. این رود از کوههای البرز مرکزی، در شمال استان البرز، سرچشمه می‌گیرد، از جنوب شرقی تهران می‌گذرد و در شرق قم به دریاچۀ نمک می‌ریزد. سد امیرکبیر (سد کرج) از نخستین سدهای چندمنظورۀ ایران، در مسیر این رود ساخته شده است.

کرج (شهر)

کَرج از شهرهای استان البرز، مرکز این استان و مرکز شهرستان کرج است. این شهر در حدود 44 کیلومتری شمال غربی تهران قرار دارد. براساس سرشماری سال 1395 ﻫ ش، کرج با 492 592 1 نفر جمعیت یکی از چهار شهر پرجمعیت ایران است.

کامیاران

کامیاران از شهرهای استان کردستان و مرکز شهرستان کامیاران است. این شهر در حدود 74 کیلومتری جنوب سنندج، مرکز استان کردستان و 545 کیلومتری جنوب غربی تهران قرار دارد. جمعیت کامیاران براساس سرشماری سال 1395 ﻫ ش، 077 57 نفر برآورد شده است.

کبودان

کَبودان (قویون داغی) از بزرگ‌ترین جزیره‌های دریاچۀ ارومیه در شمال غربی ایران است. این جزیره به ‌نام یکی از اسمهای قدیمی دریاچۀ ارومیه کبودان نام‌ یافته است.

کاشمر

کاشْمَر از شهرهای استان خراسان رضوی و مرکز شهرستان کاشمر است. این شهر در حدود 232 کیلومتری جنوب غربی مشهد، مرکز این استان، و 822 کیلومتری شرق تهران قرار دارد. جمعیت کاشمر براساس سرشماری سال 1395 ﻫ ش، 282 102 نفر برآورد شده است.