آبَسکون

آبَسکون بندر و جزیره‌ای بوده است در جنوب شرقی دریای خزر. برخی از پژوهشگران سه جزیره‌ای را که آشوراده نامیده می‌شدند، همین آبسکون دانسته‌اند. این جزیره‌ها، به‌سبب کاهش آب دریای خزر، به شبه‌جزیرۀ میانکاله پیوسته‌اند.

آبدانان

آبدانان از شهرهای استان ایلام و مرکز شهرستان آبدانان است. این شهر در 169 کیلومتری شهر ایلام، مرکز این استان، و 689کیلومتری تهران واقع است. جمعیت آبدانان 23 946 نفر است (سرشماری سال 1395 ﻫ ش).

آباده

آباده از شهرهای استان فارس و مرکز شهرستان آباده است. این شهر حدود 256 کیلومتری شیراز، مرکز این استان، و 632 کیلومتری تهران واقع است. جمعیت این شهر 59 116 نفر است (سرشماری سال 1395 ﻫ ش).

آبادان

آبادان از شهرهای استان خوزستان و مرکز شهرستان آبادان است و در شمال‌ غربی جزیرۀ آبادان در کنار اروندرود، مرز آبی ایران و عراق، قرار دارد. این شهر در 133 کیلومتری اهواز، مرکز استان، و 1010 کیلومتری تهران قرار دارد. آبادان از بندرهای صدور نفت ایران است. جمعیت آبادان 231 476 نفر است (سرشماری سال 1395 ﻫ ش).

آبادان ، جزیره

آبادان، جزیره ‌ در جنوب غربی ایران قرار دارد و بخشی از استان خوزستان است. این جزیره از شمال و شرق به رود کارون و شاخه‌ای از آن به‌نام بَهمَنشیر، از غرب به اَروَندرود و از جنوب به خلیج‌فارس محدود است. درازای آن 64 کیلومتر است و پهنای آن در شمال به 5 کیلومتر و در جنوب به 18 کیلومتر می‌رسد. شهرهای آبادان و اروندکنار (قُصبه) در این جزیره قرار دارند و طایفه‌هایی از عشایر عرب خوزستان در آن زندگی می‌کنند.

کر

کُر رودی دائمی است در جنوب ایران در استان فارس. این رود از کوههای شمالی استان فارس در زاگرس مرکزی سرچشمه می‌گیرد، از دشت هموار مرودشت می‌گذرد و در جنوب شرقی آن به دریاچۀ بختگان (نیریز) می‌ریزد.