کاشمر

کاشْمَر از شهرهای استان خراسان رضوی و مرکز شهرستان کاشمر است. این شهر در حدود 232 کیلومتری جنوب غربی مشهد، مرکز این استان، و 822 کیلومتری شرق تهران قرار دارد. جمعیت کاشمر براساس سرشماری سال 1395 ﻫ ش، 282 102 نفر برآورد شده است.

کارون

کارون رودی دائمی در جنوب غربی ایران است و در استانهای چهار محال و بختیاری و خوزستان جریان دارد. این رود از زردکوه در زاگرس مرکزی سرچشمه می‌گیرد و پس از پیمودن مسیری طولانی، سرانجام در جنوب خرمشهر به اَروَندرود می‌پیوندد. کارون یگانه رود ایران است که بخش بزرگی از آن قابل کشتیرانی است.

کاشان

کاشان از شهرهای استان اصفهان و مرکز شهرستان کاشان است. این شهر در 216 کیلومتری شمال غربی اصفهان، مرکز استان اصفهان، و 248 کیلومتری جنوب شرقی تهران قرار دارد. کاشان شهری تاریخی است در نزدیکی محوطۀ باستانی سیَلک. جمعیت آن براساس سرشماری سال 1395 ﻫ ش، 487 304 نفر برآورد شده است.

کازرون

کازِرون از شهرهای استان فارس و مرکز شهرستان کازرون است. این شهر در حدود 156 کیلومتری غرب شیراز، مرکز استان فارس، و 893 کیلومتری جنوب تهران قرار دارد. جمعیت کازرون براساس سرشماری سال 1395 ﻫ ش، 683 96 نفر برآورد شده است.

قوچان

قوچان از شهرهای استان خراسان رضوی و مرکز شهرستان قوچان است. این شهر در حدود ۱۴۶ کیلومتری شمال غربی مشهد، مرکز استان خراسان رضوی، و ۸۰۵ کیلومتری شمال شرقی تهران قرار دارد. جمعیت آن براساس سرشماری سال 1395 ﻫ ش،101 604 نفر برآورد شده است.

قم، استان

قُم، استان از تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران است. از شمال به استان تهران، از شرق به استان سمنان، از جنوب به استان اصفهان و از غرب به استان مرکزی محدود است.