آستان قدس رضوی

آستان قدس رضوی عنوان حََرَم امام رضا(ع)، هشتمین امام شیعیان جهان، شامل آرامگاه آن حضرت و بناهای پیوسته به آن است. سازمان اداری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وابسته به حرم حضرت رضا(ع) نیز آستان قدس رضوی نامیده می‌شود. مرکز این سازمان و بیشترین فعالیت آن در شهر مشهد است.

آستانه

آستانه از شهرهای شهرستان شازند در استان مرکزی است. این شهر در 41 کیلومتری اراک، مرکز این استان، و 330 کیلومتری تهران واقع است. جمعیت آستانه 166 7 نفر است (سرشماری سال 1395 ﻫ ش).

آستانۀ اشرفیه

آستانۀ اَشرفیه از شهرهای استان گیلان و مرکز شهرستان آستانۀ اَشرفیه است. این شهر در 32 کیلومتری رشت، مرکز این استان، و 344 کیلومتری تهران واقع و جمعیت آن 44 941 نفر است (سرشماری سال 1395 ﻫ ش).

آستارا

آستارا از شهرهای استان گیلان، مرکز شهرستان آستارا، و از بندرهای دریای خزر است. این شهر در 170 کیلومتری رشت، مرکز این استان، و 494 کیلومتری تهران واقع است. این شهر در کنار رود آستارا (آستاراچای) در مرز ایران و جمهوری آذربایجان قرار گرفته و دارای گمرک مرزی زمینی و دریایی است. جمعیت آستارا 579 51 نفر است (سرشماری سال 1395 ﻫ ش).

آزاد شهر

آزادشهر از شهرهای استان گلستان و مرکز شهرستان آزادشهر است. این شهر در 75 کیلومتری گرگان، مرکز این استان، و 479 کیلومتری تهران واقع است. جمعیت آن 760 43 نفر است (سرشماری سال 1395 ه‍ ش).

آران و بیدگل

آران و بیدگُل از شهرهای استان اصفهان و مرکز شهرستان آران و بیدگل است. این شهر حدود 220 کیلومتری اصفهان، مرکز استان، و 274 کیلومتری تهران قرار دارد. جمعیت آران و بیدگل 404 65 نفر است (سرشماری سال 1395 ﻫ ش).