صحنه

صَحنه از شهرهای استان کرمانشاه و مرکز شهرستان صحنه است. این شهر در حدود 61 کیلومتری شمال شرقی کرمانشاه، مرکز استان کرمانشاه، و 450 کیلومتری جنوب غربی تهران در مسیر کرمانشاه به همدان قرار دارد. جمعیت صحنه 462 34 نفر است (سرشماری سال 1385 ﻫ ش).