طبس

طَبَس از شهرهای استان خراسان جنوبی و مرکز شهرستان طبس است. فاصلۀ این شهر تا بیرجند، مرکز استان خراسان جنوبی، حدود ۳۶۸ کیلومتر و تا تهران حدود ۹۰۲ کیلومتر است. جمعیت طبس 676 39 نفر است (سرشماری سال ۱۳۹۵ ﻫ ش).

طالقان

طالقان از شهرهای استان البرز و مرکز شهرستان طالقان است. این شهر در شمال غربی کرج، مرکز استان البرز، و شمال غربی تهران قرار دارد. فاصلۀ آن تا کرج حدود 101 کیلومتر و تا تهران حدود 140 کیلومتر است. طالقان از ییلاقهای استان البرز است. جمعیت این شهر براساس سرشماری سال 1395 ﻫ ش، 545 3 نفر برآورد شده است.

عَسَلویه

عَسَلویه بندر ـ شهری است در استان بوشهر در ساحل شمالی خلیج فارس. این بندرـ شهر مرکز شهرستان عسلویه است. فاصلۀ آن تا بوشهر، مرکز استان، نزدیک به 270 کیلومتر و تا تهران 881 1 کیلومتر است. عسلویه نزدیک‌ترین بندر به میدان گازی پارس جنوبی در خلیج فارس است. تأسیس منطقۀ ویژۀ انرژی پارس (پارس یک)، در شرق استان بوشهر، عسلویه را به بندرـ شهری صنعتی تبدیل کرده است. جمعیت بومی و ساکن عسلویه در سرشماری سال 1395 ﻫ ش، 557 13 نفر برآورد شده است.

علم کوه

عَلَم‌کوه کوهی است در شمال ایران در استان مازندران. این کوه در جنوب شرقی شهر تنکابن و جنوب غربی شهر کلاردشت قرار دارد. علم‌کوه در بخش مرکزی کوههای تخت سلیمان از کوههای البرز مرکزی واقع است و با ارتفاع 850 4 متر از بلندترین کوههای ایران است.

عَلی‌آباد

عَلی‌آباد از شهرهای استان گلستان و مرکز شهرستان علی‌آباد است. در شرق گرگان، مرکز استان گلستان، و شمال شرقی تهران واقع است. فاصلۀ آن تا گرگان حدود ۴۰ کیلومتر و تا تهران ۴۲۱ کیلومتر است. جمعیت آن در سرشماری سال 1395ﻫ ش 838 52 نفر برآورد شده است.

صحنه

صَحنه از شهرهای استان کرمانشاه و مرکز شهرستان صحنه است. این شهر در حدود 61 کیلومتری شمال شرقی کرمانشاه، مرکز استان کرمانشاه، و 450 کیلومتری جنوب غربی تهران در مسیر کرمانشاه به همدان قرار دارد. جمعیت صحنه 462 34 نفر است (سرشماری سال 1385 ﻫ ش).