کَمبوجیه

کَمبوجیه (پادشاهی 522-530 ق م) پسر و جانشین کوروش کبیر، و دومین پادشاه هخامنشی است. قلمرو او با فتح مصر از رود نیل تا سیردریا (سیحون) و از دریای سیاه تا خلیج فارس گسترش یافت. نام کمبوجیه در منابع گوناگون کبوجیه، کنبوجیه، کامبوسیس، کامپوزیا و کامبیز نیز نوشته شده است.

کریم‌خان زند

کریم خان زند (1193-1113 ﻫ ق) بنیان‌گذار سلسلۀ زندیان است. او پس از جنگهای متعدد از سال 1163 تا 1179 ﻫ ق، به‌تدریج توانست بر رقیبان خود پیروز شود، بر بخشی بزرگ از ایران مسلط شود و نظام و قانونهایی برای ادارۀ امور کشور معین کند.

اِسماعیلیان

اِسماعیلیان (اِسماعیلیّه) از فرقه‌های مذهب تَشَیُّع است. پیروان این فرقه معتقدند که پس از امام جعفرِ صادق(ع)، ششمین امام شیعیان، پسر بزرگ او، اسماعیل، امام هفتم و آخرین امام است. این فرقۀ مذهبی در قرن دوم هجری قمری پدید آمد و در قرنهای چهارم تا ششم هجری قمری در مصر و ایران بسیار نیرومند شد. آن‌گاه به‌صورت یک جنبش بزرگ سیاسی در برابر خلفای عباسی و دولت سلجوقی قد عَلَم کرد. امروزه اسماعیلیه فقط فرقۀ مذهبی به‌شمار می‌رود که پیروانش در بعضی از کشورهای آسیایی، به‌ویژه هند و ایران، و در بعضی از کشورهای شرقی افریقا زندگی می‌کنند و به چند شاخه تقسیم می‌شوند.