آرش کمانگیر

آرش کمانگیر از چهره‌های داستانهای باستانی ایران و پهلوانی است که در زمان منوچهر، پادشاه پیشدادی، زندگی می‌کرد. او را به این سبب کمانگیر خوانده‌اند که در تیراندازی بی‌مانند بود.

آتشكده يا آتشكده آذر

آتَشکَده یا آتَشکَدۀ آذر از کتابهای معروف فارسی دربارۀ زندگی و آثار شاعران پارسی‌گوی است. این کتاب را لطفعلی‌بیگ، شاعر و تذکره‌نویس ایرانی، در سال 1174 ﻫ ق تألیف کرده است. این کتاب را تَذکِرۀ آتشکده نیز نامیده‌اند. تذکره به کتابی گفته می‌شود که دربارۀ زندگی و آثار فرد یا افرادی از یک گروه خاص مانند شاعران، نویسندگان، دانشمندان، یا صوفیان باشد. چون لطفعلی‌بیگ در شعرهایش آذر تخلص می‌کرد و به آذر بیگدلی شهرت داشت، این کتاب آتشکدۀ آذر نامیده شده است.

آب حیات

آب حیات در افسانه‌ها، نام چشمه‌ای است که نوشیدن از آب آن سبب زندگی جاودان می‌شود. گفته‌اند که این چشمه در ناحیه‌ای در شمال کرۀ زمین واقع است. این ناحیه را ظُلُمات (تاریکیها) نامیده‌اند. آب این چشمه را سرد، سفید، خوشبو و شیرین دانسته‌اند. خِضر، که پیامبر بود، به ظلمات رفت و آن چشمه را یافت. از آب آن نوشید و به زندگی جاودان رسید. اِسکَندر، که پادشاه بود، به آن دست نیافت و در ظلمات گرفتار شد. نوشته‌اند که اِلیاس پیامبر نیز همراه خضر بود و از آب آن چشمه نوشید.