آنندراج

آنَندراج لغتنامه‌ای است فارسی به فارسی، تألیف محمّد پادشاه که، گذشته از واژه‌های فارسی، بعضی از واژه‌های عربی، هندی، ترکی و اروپایی رایج در فارسی را نیز دربردارد.

آل احمد، جلال

آلِ‌ اَحمَد، جَلال (1348-1302 ﻫ ش) نویسندۀ ایرانی است. آل ‌احمد در خانواده‌ای روحانی در تهران به دنیا آمد. پس از آنکه تحصیل در دبستان را به پایان رساند، پدرش او را به کسب و کار در بازار واداشت. پنهان از پدر، در کلاسهای شبانۀ دارالفنون تحصیل را ادامه داد. سپس، به دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران راه یافت، دورۀ دانشکده را به پایان رساند و به کار معلمی پرداخت. در سال 1328 ه‍ ش، با سیمین دانشور، نویسندۀ ایرانی، ازدواج کرد.

آرش کمانگیر

آرش کمانگیر از چهره‌های داستانهای باستانی ایران و پهلوانی است که در زمان منوچهر، پادشاه پیشدادی، زندگی می‌کرد. او را به این سبب کمانگیر خوانده‌اند که در تیراندازی بی‌مانند بود.