آسوریها

آسوریها (آشوریها) گروهی از مسیحیان هستند که در ایران، لُبنان، سوریه، ترکیه، روسیه و بیشتر در عراق زندگی می‌کنند. آسوریهای ایران به‌عنوان اقلیتی مذهبی در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده‌اند و به‌همراه کَلدانیها (گروهی دیگر از مسیحیان ایران) یک نماینده در مجلس شورای اسلامی دارند. جمعیت آنها در ایران در حدود پنجاه‌هزار نفر است.

آسمان‌نما

آسمان‌نما مکانی با سقف گنبد‌شکل است که در آن با استفاده از پروژکتورهای الکترومکانیکی یا دیجیتالی موقعیتها و حرکتهای گوناگون اجرام آسمانی مانند زمین، ماه، خورشید، سیاره‌ها، ستاره‌ها و یا صورتهای فلکی را برای بینندگان نمایش می‌دهند.

آسمان‌خراش

آسمان‌خَراش بَنایی است بسیار بلند که بیش از بیست طبقه داشته باشد. از این بناها، هم برای جای زندگی مردم و هم برای کارهای اداری و مانند آن استفاده می‌کنند. ساختمان این‌گونه بناها از حدود صد سال پیش در بعضی از شهرهای بزرگ و بسیار پرجمعیت جهان، که با کمبود زمین روبه‌رو هستند، آغاز شد. گذشته از اینها، توجه به صرفه‌جویی در هزینه‌های گوناگون ساختمانی و سود فراوانی که از سرمایه‌گذاری در این راه به دست می‌آید، در افزایش آسمان‌خراشها در جهان مؤثر بوده است.

آسمان

آسمان آن قسمت از فضاست که از زمین و از درون جوّ آن دیده می‌شود. در اخترشناسی آن را بخشی از کُرۀ آسمان (کرۀ سَماوی) می‌دانند. کرۀ آسمان یعنی کره‌ای که ستاره‌ها، سیاره‌ها، ماه، خورشید و اجرام دیگر آسمانی در آن دیده می‌شوند. در زبان و ادبیات فارسی، واژه‌هایی مانند سِپِهر، گُنبد و گردون نیز به‌معنی آسمان به کار رفته است.