آینه کاری

آینه کاری هنر تزیین دیوارها، ستونها و سقف ساختمانها با قطعه‌های کوچک و بزرگ آینه است. در محل آینه‌کاری‌ شده به‌سبب بازتاب نور از آینه‌های مختلف، فضایی درخشان و باشکوه ایجاد می‌شود. آینه‌کاری بیشتر در فضاهای سرپوشیده به کار می‌رود که با نور تابیده‌شده از دریچه‌ها یا با نور چراغ روشن می‌شود. تزیین داخل بناها با آینه، در نقشها و طرحهای منظم هندسی و گل و بوته، از ابتکارهای ویژۀ هنرمندان ایرانی است.

آینه

آینه سطحی است که بیشترِ نوری را که به آن می‌تابد منعکس می‌کند. آینه معمولاً قطعه شیشه‌ای است که پشت آن از لایه‌ای، که نور از آن نمی‌گذرد، پوشیده شده است. هرچه آینه صِیقَلی‌تر باشد، بهتر می‌تواند نور را منعکس کند. اما حتی بهترین نوع آینه‌ها هم نمی‌توانند همۀ نوری را که به آنها می‌تابد منعکس کنند. مقدار نور منعکس‌شده به جنس آینه، زاویۀ تابش و میزان صیقلی بودن سطح آینه بستگی دارد. زاویۀ تابش زاویۀ میان امتداد تابش و خط عمود بر سطح آینه است. زاویۀ میان امتداد انعکاس و خط عمود بر آینه را زاویۀ اِنعِکاس می‌نامند. همیشه زاویۀ تابش و زاویۀ انعکاس با هم برابرند.

آیش

آیِش رها کردن و نکاشتن زمینی است که پس از چند سال زیر کشت رفتن، ضعیف شده است. این کار سبب می‌شود که زمین پس از مدتی نیروی باروَری خود را بازیابد. در اصطلاح کشاورزی، این زمین را نیز آیش می‌نامند. این‌گونه زمین را چند ماه تا چند سال به حال خود می‌گذارند و در آن چیزی نمی‌کارند. در این مدت در بیشتر جاها، یک یا چندبار زمین را شخم می‌زنند.

آهو

آهو از جانوران پستاندار نشخوارکنندۀ سُم‌دار، از راستۀ سُم‌شِکافته‌ها و از تیرۀ گاوان است. آهو بیشتر در دشتها، علفزارها و تپه‌های کم‌ارتفاع افریقا و آسیا زندگی می‌کند. تاکنون در سراسر جهان 14 گونه از این جانور شناخته شده است.

آهنگری

آهنگری تافتن آهن در کوره و چکش‌کاری آن است برای ساختن و تعمیر اشیایی مانند در، پنجره، نرده، بیل، کلنگ، تیشه و نعل اسب. آهنگرانی که اشیای کوچک، مانند قفل، کلید، زنجیر و چاقو می‌سازند چِلِنگَر نامیده می‌شوند. گروهی از آهنگران و چلنگران کارگاه دارند و گروهی دوره‌گرد هستند. آهنگران دوره‌گرد که بیشتر از کولیها هستند، معمولاً به روستاها و شهرهای کوچک می‌روند و اشیایی مانند بیل و کلنگ، قیچی، انبر و کارد می‌سازند یا چنین اشیایی را تعمیر می‌کنند. بقایای کوره‌های قدیمی ذوب آهن و همچنین اشیای آهنی که در چین، هند، ایران و آسیای صغیر پیدا شده‌اند نشان می‌دهند که پیشینۀ آهنگری حداقل به شش‌هزار سال می‌رسد. آهن را در آغاز از شهاب‌سنگها به دست می‌آوردند و برای ساختن سلاح، ابزار و اشیای تزیینی به کار می‌بردند. پس از کشف معدنهای آهن، از ذوب کردن سنگهای آهن‌دار، آهن استخراج می‌کردند.