کاغذ و تا

کاغذ و تا (اوریگامی) هنر سنتی ژاپن برای ساخت اشیای تزیینی است که با روش تا کردن کاغذ انجام می‌شود. در این روش، از بریدن و چسباندن کاغذ استفاده نمی‌شود، فقط با تا کردن است که شکل به‌دست می‌آید. در زبان ژاپنی، اوری به‌معنای تا کردن و گامی به‌معنای کاغذ است.

قِیچَک

قِیچَک سازی زهی آرشه‌ای است که بیشتر در سیستان و بلوچستان نواخته می‌شود و معمولاً با آواز همراه است. قیچک با نامهای سروز، سرود، غزک، غچک و غژک نیز شناخته می‌شود.

فیلم نامه

فیلم‌نامه (سناریو) متنی است که با توضیح صحنه، پرداخت شخصیت، گفتگو (دیالوگ) و هر نوع گفتار یا موسیقی، برای روایت فیلم نوشته می‌شود. تمام فیلمهای کوتاه، نیمه‌بلند، بلند و مجموعه‌ای، در انواع داستانی، انیمیشن، تجربی و مستند، به فیلم‌نامه یا طرح مکتوب نیاز دارند. در فیلم‌نامه، تمام اتفاقات گذشته، حال و آینده به زمان حال ساده روایت می‌شود. به نویسندۀ فیلم‌نامه فیلم‌نامه‌نویس می‌گویند. فیلم‌نامه‌نویس فیلم‌نامه را براساس ایده و طرحی از خود یا شخص دیگر و یا مؤسسه‌ای می‌نویسد. فیلم‌نامه‌نویس می‌تواند دستیار، همکار و مشاور برای ایده‌پردازی، تحقیق، داستان‌پردازی، دیالوگ‌نویسی و بازنویسی فیلم‌نامه داشته باشد.