آهک

آهک ماده‌ای است شیمیایی، مرکب از کلسیم و اکسیژن که خاصیت قلیایی دارد. به‌صورت گَرد یا تکه‌های کوچک و بزرگ به رنگ سفید مایل به خاکستری است و از حرارت دادن سنگ آهک به دست می‌آید. آهک در بنایی، صنعت و کشاورزی کاربردهای گوناگون و بسیار دارد.

آهن

آهن (Iron) عنصری است شیمیایی، با نماد Fe، عدد اتمی 26 و عدد جرمی 55/85. نقطۀ ذوب آهن 535 1 و نقطۀ جوش آن 000 3 درجۀ سلسیوس (C°) است. چگالی آهن در دمای C° 20، 7/87 گرم بر سانتی‌متر مکعب است. آهن فلزی است سخت و بادوام که در حالت خالص به رنگ سفید نقره‌ای است.

آنتیموان

آنتیموان (Antimony) عنصری است شیمیایی با نماد Sb، عدد اتمی 51 و عدد جرمی 121/75. نقطۀ ذوب این عنصر 630 و نقطۀ جوش آن 580 1 درجۀ سلسیوس (C°) است. چگالی آنتیموان در دمای C°20، 6/69 گرم بر سانتی‌متر مکعب است.

آمریسیم

آمِریسیُم (Americium) عنصری است شیمیایی و رادیواکتیو با خواص فلزی از گروه آکتینیدها با نماد Am. عدد اتمی آن 95 و عدد جرمی پایدارترین ایزوتوپ آن 243 است. نقطۀ ذوب آن 994 و نقطۀ جوش آن 607 2 درجۀ سلسیوس (C°) است. چگالی آمریسیم در دمای C°20، 13/67 گرم بر سانتی‌متر مکعب است.

آلومینیم

آلومینیم (Aluminium) عنصری است شیمیایی، با نماد Al، عدد اتمی 13 و عدد جرمی 26/98. نقطۀ ذوب آن 37/660 و نقطۀ جوش آن 467 2 درجۀ سلسیوس(C°) است. چگالی آلومینیم در دمای C° 20، 70/2 گرم بر سانتی‌متر مکعب است. آلومینیم فلزی است سبک به رنگ سفید نقره‌ای.

آلکالوئیدها

آلکالوئیدها به گروهی از مواد مرکبِ شیمیاییِ آلی گفته می‌شود که از کربن، هیدروژن، نیتروژن و اکسیژن ترکیب شده‌اند و در بعضی از گیاهان یافت می‌شوند. مهم‌ترین آلکالوئیدها عبارت‌اند از: کافِئین، کینین، نیکوتین، مُرفین، کُدِئین، کوکائین، آکونیتین، اِفِدرین، آتروپین، تِئوبرومین، سیکوتین و اِستریکنین. مقدار کم آلکالوئیدها خاصیت دارویی دارد، ولی مقدار زیاد آنها زیان‌بخش و سَمّی است. در گذشته، این مواد را تنها از گیاهان به دست می‌آوردند، ولی امروزه بعضی از آنها را، مانند کافئین و کینین، به‌طور مصنوعی تولید می‌کنند.