فسفر

فسفر (Phosphorus) عنصری است شیمیایی با علامت اختصاری P، عدد اتمی 15 و جرم اتمی 973/30. فسفر سه نوع سفید، قرمز و سیاه دارد. نقطۀ ذوب فسفر سفید 1/44 درجۀ سلسیوس (°C) و نقطۀ جوش آن °C 280 است. چگالی فسفر سفید 82/1 و چگالی فسفر قرمز 2/2 گرم بر سانتیمتر مکعب در دمای °C 20 است. فسفر شش ایزوتوپ رادیواکتیو دارد و فسفر 32 پایدارترین ایزوتوپ فسفر است.

فلوئور

فلوئور (Fluorine) عنصری است شیمیایی و نافلز در گروه هالوژنهای جدول تناوبی با نماد F، عدد اتمی 9 و عدد جرمی 9984/18. فلوئور در دمای 188- درجۀ سلسیوس (C°) به مایع تبدیل می‌شود و در °C 62/219- یخ می‌زند. فلوئور در دمای معمولی گازِ زرد کم‌رنگ است و بوی سوزاننده دارد. استشمام فلوئور غلیظ بسیار خطرناک است.

طلا

طلا عنصری است شیمیایی با نماد Au، عدد اتمی 79 و جرم اتمی 967/196. نقطۀ ذوب طلا 063 1 و نقطۀ جوش آن 966 2 درجۀ سلسیوس (C°) است. چگالی طلا در C°20 3/19 گرم بر سانتیمتر مکعب است.

عنصر شیمیایی

عُنصُر شیمیایی ماده‌ای است که فقط از یک نوع اتم تشکیل شده است و تجزیه یا شکستن آن با روشهای شیمیایی معمولی امکان‌پذیر نیست. عدد اتمی (تعداد پروتونهای هستۀ اتم) هر عنصر ویژۀ همان عنصر است و جایگاه آن را در جدول تناوبی عنصرها مشخص می‌کند. همچنین هر عنصر عدد جرمی و جرم اتمی خاص دارد.

عطر

عَطر ماده یا مایعى است خوشبو که از یک یا چند مادۀ طبیعی یا شیمیایی ساخته می‌شود. پایۀ ساخت بیشتر عطرها عطرمایه (اسانس) است. عطرمایه‌های طبیعی در فرایند درآمیختن با الکل یا آب به عطر تبدیل می‌شوند. ماندگاری بوی عطر نیز وابسته به میزان عطرمایه‌ای است که در حلّال به کار می‌رود. عطرمایۀ گل سرخ (محمدی) ایران از بهترین انواع عطرمایه‌های طبیعی است. برای ساخت خوشبوکننده‌های هوا و مواد غذایی و بهداشتی نیز از گونه‌ای عطرمایه استفاده می‌شود که معمولاً منشأ آن برخی ماده‌های مصنوعی و شیمیایی بی‌خطر است.