کاکائو

کاکائو درختی است همیشه‌سبز و بومی منطقه‌های گرمسیری امریکای جنوبی و مرکزی. امروزه این درخت را در سراسر نواحی گرمسیری و مرطوب جهان پرورش می‌دهند. درخت کاکائو در ایران نمی‌روید. اقوام مایا و آزتک، از بومیان امریکای مرکزی، از حدود سه‌هزار سال پیش به پرورش درخت کاکائو می‌پرداختند و از دانۀ آن نوشابه تهیه‌ می‌کردند. در قرن شانزدهم میلادی، استعمارگران اسپانیایی دانه‌های کاکائو را از مکزیک به دیگر کشورهای اروپایی بردند و صدسال بعد، استفاده از آن در سراسر اروپا رواج یافت.