کاکایی

کاکایی پرنده‌ای است دریایی از راستۀ سَلیم‌سانان و خانوادۀ کاکاییها که در ساحل دریاها، اقیانوسها، دریاچه‌ها و تالابهایِ سراسر جهان زندگی می‌کند. تاکنون حدود 40 گونه کاکایی در جهان شناخته شده است که در ایران 15 گونه از آنها دیده می‌شود.

کاکتوس

کاکتوس گیاهی است بوته‌ای یا درختی و بومی منطقه‌های گرم و خشک امریکا. تاکنون بیش از 2000 گونه از این گیاه در جهان شناسایی شده است. اگرچه بیشترشان در نواحی گرم‌ و خشک مکزیک و ایالات متحد امریکا پرورش داده می‌شود، اما برخی از گونه‌ها با شرایط اقلیمی کوهستانی و جنگلهای بارانی، حتی با آب‌وهوای آلاسکا و نزدیک به قطب جنوب سازگار شده است. برخی گونه‌های کاکتوس را از دیرباز به ایران وارد کرده و به‌عنوان گیاه زینتی پرورش داده‌اند.

کاج

کاج درختی است سوزنی‌برگ، همیشه‌سبز و بومی منطقه‌های معتدل نیم‌کرۀ شمالی که خیلی کم به‌صورت درختچه هم دیده می‌شود. تاکنون بیش از 100 گونه از این درخت شناسایی شده است که در سراسر جهان انتشار دارد. از دیرباز، گونه‌های متعددی از این درخت مانند کاج چتری، کاج سیاه، کاج دریایی و کاجهایی که با نام کاج ایرانی (کاج تهران) و کاج کاشفی معروف شده، برای جنگل‌کاری و ایجاد فضای سبز به ایران آورده شده است. از چوب کاج اَلوار تهیه می‌کنند، ازاین‌رو اهمیت اقتصادی دارد. بسیاری از گونه‌های این درخت نیز زینتی است و برخی را برای ایجاد جنگل‌ در منطقه‌های وسیع می‌کارند.

کتیرا

کَتیرا صمغ یا شیرابه‌ای چسبناک است که از ساقۀ برخی از گونه‌های گیاه گَوَن تراوش می‌کند. گونهای تولیدکنندۀ کتیرا درختچه‌هایی هستند که بیشتر در منطقه‌های گرم و زمینهای خشک و بایر و کوهستانی آسیای صغیر (بخشی از ترکیۀ کنونی)، ایران و سوریه می‌رویند.

کتان

کتان گیاهی است علفی و یا بوته‌ای، یک‌ساله یا پایا (چندساله). تاکنون، حدود 230 گونه از این گیاه در جهان شناسایی شده که معروف‌ترین آنها کتان معمولی است. این گونه به‌سبب داشتن الیاف و دانه‌های خوراکی اهمیت اقتصادی دارد و در منطقه‌های معتدل جهان پرورش داده می‌شود. در ایران، بیش از 20 گونه کتان در بسیاری از نقاط کشور دیده می‌شود.

کپور

کَپور از ماهیان استخوانی و از خانوادۀ کپورماهیان است که در آبهای شیرین و لب‌شورِ (کمی شور) مناطق معتدل و استوایی در مَصَب رود‌ها، تالابها، آبگیرها، دریاچه‌های آب شیرین و رودهایی که مقدار زیادی گیاهان آبزی دارند، زندگی می‌کند. این ماهی بومی آسیاست که به اروپا و امریکای شمالی و دیگر نقاط جهان راه یافته است. در آبهای ایران چهار گونه ماهی کپور یافت می‌شود. یک گونۀ آن کپور معمولی است که بومی ایران است و در سراسر سواحل دریای خزر و تالاب انزلی و آبگیرهای طبیعی و رود‌های تَجَن، گرگان‌رود و رود‌‌های شرق، مرکز و غرب ایران پراکنده‌اند. در استخرهای پرورش ماهی نیز به تولید کپور می‌پردازند.