آمل

آمُل از شهرهای استان مازندران و مرکز شهرستان آمل است. این شهر در حدود 78 کیلومتری ساری، مرکز این استان، و 175 کیلومتری تهران واقع است. جمعیت این شهر 528 237 نفر است (سرشماری سال 1395 ه‍ ش).

آق‌قلا

آق‌قَلا (آق‌قلعه) از شهرهای استان گلستان و مرکز شهرستان آق‌قلا است. این شهر در 19 کیلومتری گرگان، مرکز این استان، و 421 کیلومتری تهران واقع است. جمعیت آق‌قلا 116 35 نفر است (سرشماری سال 1395ﻫ ش).

آق‌قویونلو

آق‌قویونلو ا‌تحادیه‌ای از تُرکَمَنها بودند که سلسله‌ای از امیران ترکمن بایندر ریاست آن را در دست داشتند و از سال 872 تا 908 ﻫ ق بر قسمتهایی از ایران فرمانروایی کردند. می‌گویند بر پرچم این طایفه گوسفندی سفید نقش شده بود و ازاین‌رو آنان را آق‌قویونلو (دارندۀ گوسفند سفید) می‌خواندند. امیران آق‌قویونلو، در اوج قدرت، بر سرزمینهای اَرمَنستان، آذربایجان، عِراق، فارس، آناتولی، کرمان و عِراق عَجَم فرمان می‌راندند. بنیان‌گذار سلسلۀ امیران آق‌قویونلو ابوالنصر امیرحسن بِیگ، مشهور به اوزون حسن، بود که ریاست طایفۀ آق‌قویونلو را بر عهده داشت.

آشوراده

آشوراده روستایی است در شرق شبه‌جزیرۀ میانکاله در جنوب شرقی دریای خزر. آشوراده به‌صورت سه جزیرۀ کوچک است که براثر پایین رفتن آب دریای خزر به شکل خشکیهای به‌هم پیوسته در انتهای شبه‌جزیرۀ میانکاله قرار دارد.

آغاجاری

آغاجاری از شهرهای شهرستان آغاجاری، در استان خوزستان است. این شهر در 137 کیلومتری اهواز، مرکز این استان، و 999 1 کیلومتری تهران قرار دارد. آغاجاری از مهم‌ترین شهرهای نفت‌خیز ایران است. جمعیت این شهر 912 11 نفر است (سرشماری سال 1395ﻫ ش).

آشتیان

آشتیان از شهرهای استان مرکزی و مرکز شهرستان آشتیان است. این شهر در 77 کیلومتری اَراک، مرکز این استان، و 239 کیلومتری تهران واقع است. جمعیت آشتیان 763 8 نفر است (سرشماری سال 1395 ﻫ ش).