کَهور

کَهور درخت، درختچه و یا بوته‌ای خاردار است که بومی منطقه‌های گرمسیری آسیا، افریقا و بخشهایی از شمال و جنوب امریکاست. کهور در ایران 4 گونه دارد که ۲ گونۀ آن، یکی با نام کهور ایرانی، بومی ایران است و در جنوب، جنوب شرق و مرکز کشور می‌روید.

کَنگاور

کَنگَر گیاهی علفی، دوساله و خودرو که خاستگاهش اروپا، آسیا و شمال افریقاست. امروزه این گیاه در تمام منطقه‌های معتدل جهان پراکنده است و در بیشتر منطقه‌های ایران نیز می‌روید.

کَندلوس

کَندلوس از روستاهاى شهرستان نوشهر در استان مازندران است. اين روستا در حدود 75 کيلومترى جنوب شرقى شهر نوشهر و ٢٢٠ کيلومترى شمال تهران (از جادۀ چالوس) قرار دارد. کندلوس از قديمى‌ترين روستاهاى منطقۀ گردشگرى کُجور در استان مازندران است و براساس سرشمارى سال 1395 ﻫ ش، 092 1 نفر جمعيت دارد.