اَبیا

اَبیا پرنده‌ای است از تیرۀ آبچِلیکها که در جنگلها و جاهای پُردرخت و مرطوب زندگی می‌کند. ابیا پرنده‌ای مهاجر است. زمستانها در شمال افریقا، هند، سِری‌لانکا و شمال ایران به سر می‌برد و بهار و تابستان را در شمال آسیا و اروپا، از ژاپن تا ایرلند می‌گذراند. همچنین در امریکای شمالی، تابستانها در جنوب کانادا و زمستانها در خلیج مکزیک زندگی می‌کند. ابیا در زمستان در زمینهای پستِ جنگلیِ شمال ایران فراوان است و گاهی در جنوب ایران، در خوزستان، فارس و بلوچستان نیز دیده می‌شود.

آهو

آهو از جانوران پستاندار نشخوارکنندۀ سُم‌دار، از راستۀ سُم‌شِکافته‌ها و از تیرۀ گاوان است. آهو بیشتر در دشتها، علفزارها و تپه‌های کم‌ارتفاع افریقا و آسیا زندگی می‌کند. تاکنون در سراسر جهان 14 گونه از این جانور شناخته شده است.

آمیب

آمیب موجود زندۀ تک‌سلولی از آغازیان است که فقط به‌وسیلۀ میکروسکوپ می‌توان آن را دید. اندازۀ آن در حدود 0/25 میلی‌متر است. بعضی از آمیبها در آب یا خاک نمناک و بعضی از آنها در بدن جانوران و انسان زندگی می‌کنند. بدن آمیب فقط از یک سلول ساخته شده است که دارای هسته‌ای بیضی‌شکل است. این سلول توده‌ای از پروتوپلاسم است که شکلی معین ندارد. پروتوپلاسم ماده‌ای است زنده، بی‌رنگ و شفاف، با حالتی شبیه به سفیدۀ تخم‌مرغ که در سلولهای همۀ جانوران و گیاهان وجود دارد. پوسته‌ای نازک، که خاصیت کشسانی دارد، دور پروتوپلاسم را فرا گرفته است. آب و گازهایی مانند اکسیژن و کربن دی‌اکسید از این پوسته می‌گذرند و وارد بدن آمیب می‌شوند یا از آن بیرون می‌روند.

آلباتروس

آلباتروس پرندۀ بزرگ دریایی است از راستۀ کبوترِ دریایی‌سانان و خانوادۀ کبوترِ دریایی‌یان که تقریباً در همۀ اقیانوسها، به‌جز شمال اقیانوس اطلس، زندگی می‌کند. در حدود 13 گونه آلباتروس در جهان شناخته شده است.

آفتاب‌پرست

آفتاب‌پرست سوسماری کوچک است از تیرۀ آفتاب‌پرستها و از رَدۀ خزندگان. تاکنون نزدیک به 150 گونه آفتاب‌پرست در جهان شناسایی شده است. بیشتر گونه‌های آفتاب‌پرست در جنگلهای افریقا و جزیرۀ ماداگاسکار زندگی می‌کنند. در بعضی از سرزمینهای آسیای جنوبی، مانند هند و سری‌لانکا، و خاورمیانه، مانند سوریه و عربستان، و جنوب اسپانیا نیز چند گونه از این جانور وجود دارد. در بعضی از کتابهای فارسی، آفتاب‌پرست را حِربا نیز نامیده‌اند که از نام عربی این جانور، حرباء، گرفته شده است.