کِرمها

کِرْمها گروهی بزرگ از بی‌مهرگان از شاخه‌های متفاوت جانوری هستند که هم به‌صورت انگلی و هم غیرانگلی، درون خاک، آب، گیاهان و بدنِ جانوران و انسان زندگی می‌کنند. بدن آنها نرم و بدون اسکلت است و دست و پا ندارند. کرمها از یک نوع نیستند و از نظر روش زندگی و تغذیه با هم متفاوت‌اند. تنها شباهت این جانوران وجود بدن کرمی‌شکل با تقارن دو طرفی در آنهاست، یعنی دو طرف آنها کاملاً شبیه و اندامهای آنها همسان است. کرمهای پهن، کرمهای لوله‌ای و کرمهای حلقوی از مهم‌ترین شاخه‌های کرمها هستند.

کیوی

کیوی پرنده‌ای است بدون پرواز از راستۀ کیوی‌سانان و خانوادۀ کیویها. کیوی بومی زلندنو است و در جنگلهای آن زندگی می‌کند. تاکنون پنج گونه کیوی، با نامهای کیوی خال بزرگ، کیوی خال کوچک، کیوی قهوه‌ای اوکاریتو، کیوی توکوئکا، و کیوی قهوه‌ای شناخته شده است.

کَنه‌ها

کَنه ها بندپایانی از ردۀ عنکبوتیان هستند، بسیاری از آنها به‌صورت انگل روی گیاهان یا جانوران زندگی می‌کنند. کنه‌ها در زیستگاههای گوناگون در سراسر جهان دیده می‌شوند. برخی از گونه‌های کنه در ارتفاع 000 5 متری کوهها، عمق 200 5 متری اقیانوسها، چشمه‌های آب گرم و نیز جنوبگان زندگی می‌کنند. تاکنون در جهان، حدود 200 48 گونه کنه شناسایی شده است.

کوالا

کوآلا پستانداری است درخت‌زی از راستۀ کیسه‌داران و خانوادۀ (تیرۀ) کیسه‌خِرسان. کوآلا بومی استرالیاست و در جنگلهای اوکالیپتوس شرق این سرزمین و برخی از مناطق و جزایر اطراف آن زندگی می‌کند.

کَشیم

کَشیم پرنده‌ای است آبزی از راستۀ کشیم‌سانان و خانوادۀ کشیم که در تالابها و دریاچه‌های بیشتر مناطق گرمسیر و معتدل و گاهی در منطقه‌های جنوبی شمالگان زندگی می‌کند. هرچند کشیمها ساکن زیستگاههای آب شیرین هستند، اما گاهی اوقات در مسیر مهاجرت و یا در طول زمستان ممکن است در دریاها هم دیده شوند. تاکنون 22 گونه از این پرنده در جهان و ۵ گونه در ایران شناخته شده است.