آرمادیلو

آرمادیلو پستانداری از راستۀ بی‌دندانان و خانوادۀ ستبرپایان است. آرمادیلو واژه‌ای اسپانیایی و به‌معنای زره‌پوش کوچک است. زیستگاه این جانور مناطق استوایی و نیمه‌استوایی امریکای جنوبی و مرکزی است. بسیاری از گونه‌های این جانور در علفزارها و برخی نیز در جنگلها زندگی می‌کنند. تاکنون 20 گونه از این جانور شناخته شده است.

آخوندک

آخوندک حشره‌اى است گوشت‌خوار از خانوادۀ (تيرۀ) آخوندکها. اين خانواده حدود 2000گونه دارد که در مناطق گرم روى برگها و شاخه‌ها زندگى مى‌‌کنند. گونۀ اروپایی آن بومی مناطق سرد اروپاست. اين حشره در بيشتر نقاط ايران ديده مى‌شود. آخوندک را شیخَک نیز می‌نامند.

آبچلیک

آبچلیک پرنده‌ای است از تیرۀ آبچلیکها که در سراسر جهان، در مردابها، علفزارها، شوره‌زارها و کنار نهرهای آب و دریاچه‌ها و دریاها زندگی می‌کند. تاکنون نزدیک به 80 گونه از این پرنده شناخته شده است.

آبدزدک

آبدزدک حشره‌ای است از خانوادۀ آبدزدکها که تاکنون نزدیک به 65 گونه از آن در جهان شناخته شده است. در ایران 3 گونه آبدزدک یافت می‌شود که مهم‌ترین آنها آبدزدک معمولی است. این گونه در اروپا، آسیا، شمال افریقا و امریکای شمالی نیز وجود دارد.