طهماسب اول صفوی

طهماسب اول صفوی (پادشاهی984-930ﻫ ق) دومین پادشاه سلسلۀ صفویان است که در خردسالی به‌جای پدرش، شاه اسماعیل اول، به سلطنت رسید. از رخدادهای دورۀ طولانی سلطنت او، اختلاف بین امرای قزلباش، جنگ میان ایران و عثمانی و جنگ با ازبکها بود. او توانست با وجود این مشکلات وحدت و یکپارچگی کشور را حفظ کند.

طاووس

طاووس پرنده‌ای است زیبا از خانوادۀ قرقاول که بومی جنوب آسیاست. سه گونه از این پرنده شناخته شده است که 2 گونۀ آن در نواحی ساحلی، دشتها و جنگلهای جنوب آسیا و یک گونۀ آن در کنگو (در افریقا) زندگی می‌کنند. زیستگاه طاووس آبی یا هندی در هند و سری‌لانکا و طاووس سبز یا جاوه‌ای در جنوب شرقی آسیا از هند تا جزایر جاوه است. طاووس را به‌عنوان پرندۀ زینتی به سراسر جهان برده‌اند.

طول و عرض جغرافیایی

طول و عرض جغرافیایی (مختصات جغرافیایی) موقعیت هریک از نقاط سطح کرۀ زمین را نسبت به نصف‌النهار مبدأ (رصدخانۀ گرینویچ، نزدیک لندن) و خط استوا نشان می‌دهد. واحد اندازه‌گیری طول و عرض جغرافیایی درجه است. هر درجه 60 دقیقه و هر دقیقه 60 ثانیه است. از طول و عرض جغرافیایی برای تعیین مسیرهای دریایی، هوایی، زمینی و نیز رسم نقشه‌های جغرافیایی استفاده می‌شود. سامانۀ مکان‌یابی جهانی ماهواره‌ای سازوکاری دقیق برای تعیین طول و عرض جغرافیایی است.

طیف

طیف (بیناب) گستره‌ای از طول موجها یا بسامدهای (فرکانسهای) تابش الکترومغناطیسی است. طیف امواج الکترومغناطیسی از طول موجهای بلند تا طول‌موجهای کوتاه به‌ترتیب موجهای رادیویی، فروسرخ، نور مرئی، فرابنفش، ایکس و گاما را در برمی‌گیرد. رنگین‌کمان نمونه‌ای از طیف مرئی است. برای آشکارسازی و اندازه‌گیری طول‌موجهای طیف الکترومغناطیسی از روش طیف‌سنجی استفاده می‌کنند. نخستین کسی که دربارۀ طیف نور سفید مطالعه کرد، آیزاک نیوتون (1727-1642 م) بود.