طنز

طَنز شیوه‌ای است برای بیان مقصود در هنر و ادبیات که غیرمستقیم نابسامانیهای اجتماعی و حقایق جامعه را به‌شکل خنده‌آور و تفکربرانگیز مطرح می‌کند و نیز نشان دادن نکته‌های ظریف از شیوه‌ها و رفتارهای معمولی مردم به‌صورتی که سبب خنده و شوخی می‌شود و تنشها را کاهش می‌دهد.

طاعون

طاعون بيمارى عفونى کشنده‌اى است که انسان و جانورانی از راستۀ جوندگان مانند موشهاى صحرايى را مبتلا مى‌کند. تب و لرز و تورم غده‌های لنفی از نشانه‌هاى مهم این بیماری در انسان هستند. عامل طاعون باکترى میله‌ای شکلی است به‌نام باسیل. این باسیل را در سال 1894م، الکساندر یرسین، پزشک و ميکروب‌شناس سويسى، کشف کرد و به‌نام او یرسینیا خوانده شد. طاعون را با داروهای آنتی‌بیوتیک درمان می‌کنند. واکسن طاعون انسان را به‌طور موقت در برابر این بيمارى ايمن مى‌کند.

طارق

طارق نام هشتاد‌وششمین سورۀ قرآن کریم است. این سوره در مکه بر پیامبر اسلام (ص) نازل شده است و 17 آیه دارد. نام این سوره از نخستین آیۀ آن گرفته شده است. طارق به‌معنای ستارۀ درخشان است.

طوطی‌نامه

طوطی‌نامه کتابی است به زبان فارسی با مجموعه‌ای از داستانهای عامیانه. اصل این اثر هندی و به زبان سانسکریت است از نویسنده‌ای ناشناس. نام این کتاب به زبان سانسکریت شوکه سپتتی به‌معنای هفتاد داستان طوطی است.

طور

طور پنجاه‌ودومین سورۀ قرآن کریم است که در مکه بر پیامبر اسلام نازل شد و 49 آیه دارد. نام این سوره از اولین آیۀ آن گرفته شده است. طور نام کوهی در صحرای سینا است که خداوند در آنجا با حضرت موسی (ع) سخن گفته است.