کر

کُر رودی دائمی است در جنوب ایران در استان فارس. این رود از کوههای شمالی استان فارس در زاگرس مرکزی سرچشمه می‌گیرد، از دشت هموار مرودشت می‌گذرد و در جنوب شرقی آن به دریاچۀ بختگان (نیریز) می‌ریزد.

کُپرنیک، نیکُلاس

کُپرنیک، نیکُلاس (Nicolaus Copernicus، 1543-1473م) اخترشناس و ریاضیدان لهستانی است. او با مطالعۀ آثار اخترشناسان پیش از خود نظریۀ خورشید مرکزی را ارائه داد. این نظریه تحولی بزرگ در اخترشناسی پدید آورد.

کخ، روبرت

کُخ، روبرت (Robert Koch، 1910-1843 م) پزشک و میکروب‌شناس آلمانی است که عامل بسیاری از بیماریهای عفونی ازجمله عامل بیماری سِل را کشف کرد. کخ در سال 1905 م، برندۀ جایزۀ نوبل در پزشکی و فیزیولوژی شد.

کد

کُد مجموعه‌ای از نشانه‌های قراردادی است که برای تبدیل اطلاعات و دسترسی آسان و در پاره‌ای موارد برای پنهان داشتن اطلاعات به‌کار می‌رود. مانند حرفهای الفبا، عددها، رنگ، صوت و تصویر. تبدیل اطلاعات به کد را کدگذاری می‌گویند. کدگذاری در بسیاری از حوزه‌ها مانند برنامه‌نویسی کامپیوتر، ریاضیات، مخابرات حمل‌ونقل و پزشکی کاربرد دارد. کدهای کامپیوتری، سَرنامها، رشته‌ نمادها، کدهای تصویری، کد‌رنگها و کد ژنتیک از مهم‌ترین انواع کدها هستند. کُد از واژۀ لاتینی کُدِکس آمده است. اروپاییان در آغاز به مجموعه‌ای از ورقهای به‌هم دوخته شدۀ دارای جلد (کتاب) کدکس می‌گفتند.