کر

کُر رودی دائمی است در جنوب ایران در استان فارس. این رود از کوههای شمالی استان فارس در زاگرس مرکزی سرچشمه می‌گیرد، از دشت هموار مرودشت می‌گذرد و در جنوب شرقی آن به دریاچۀ بختگان (نیریز) می‌ریزد.

کُپرنیک، نیکُلاس

کُپرنیک، نیکُلاس (Nicolaus Copernicus، 1543-1473م) اخترشناس و ریاضیدان لهستانی است. او با مطالعۀ آثار اخترشناسان پیش از خود نظریۀ خورشید مرکزی را ارائه داد. این نظریه تحولی بزرگ در اخترشناسی پدید آورد.

کخ، روبرت

کُخ، روبرت (Robert Koch، 1910-1843 م) پزشک و میکروب‌شناس آلمانی است که عامل بسیاری از بیماریهای عفونی ازجمله عامل بیماری سِل را کشف کرد. کخ در سال 1905 م، برندۀ جایزۀ نوبل در پزشکی و فیزیولوژی شد.

کتاب شناسی

کتاب‌شناسی علم و فن گردآوری و تنظیم اطلاعات، مشخصات و موضوع کتابهاست. کتاب‌شناسیها تا پیش از اختراع چاپ تنها سیاهه‌ای (فهرستی) از نسخه‌های خطی را دربرداشتند. پس از اختراع چاپ و رونق نشر و افزایش شمارگان کتابها، کتاب‌شناسیها به گردآوری مشخصات کتابهای چاپی پرداختند و بر ضرورت تهیه و انتشار کتاب‌شناسیها افزوده شد. اکنون کتاب‌شناسیها به گردآوری مشخصات و اطلاعات مقاله‌های نشریات و منابع دیداری ـ شنیداری (همچون صفحه، نوارهای صوتی، ویدئو و لوحهای فشرده) نیز می‌پردازند.