کد

کُد مجموعه‌ای از نشانه‌های قراردادی است که برای تبدیل اطلاعات و دسترسی آسان و در پاره‌ای موارد برای پنهان داشتن اطلاعات به‌کار می‌رود. مانند حرفهای الفبا، عددها، رنگ، صوت و تصویر. تبدیل اطلاعات به کد را کدگذاری می‌گویند. کدگذاری در بسیاری از حوزه‌ها مانند برنامه‌نویسی کامپیوتر، ریاضیات، مخابرات حمل‌ونقل و پزشکی کاربرد دارد. کدهای کامپیوتری، سَرنامها، رشته‌ نمادها، کدهای تصویری، کد‌رنگها و کد ژنتیک از مهم‌ترین انواع کدها هستند. کُد از واژۀ لاتینی کُدِکس آمده است. اروپاییان در آغاز به مجموعه‌ای از ورقهای به‌هم دوخته شدۀ دارای جلد (کتاب) کدکس می‌گفتند.

کتابخانه

کتابخانه مکانی است که در آن کتاب، نشریات و دیگر آثار چاپی و خطی و دیداری ـ شنیداری برای مطالعه و پژوهش کاربران گردآوری شده است. کتابخانه‌ها براساس هدف ایجاد آنها و کاربردی که دارند نام‌گذاری می‌شوند ازجمله کتابخانۀ ملی، کتابخانۀ عمومی، کتابخانۀ تخصصی (اختصاصی) و کتابخانۀ آموزشی.

کتاب شناسی

کتاب‌شناسی علم و فن گردآوری و تنظیم اطلاعات، مشخصات و موضوع کتابهاست. کتاب‌شناسیها تا پیش از اختراع چاپ تنها سیاهه‌ای (فهرستی) از نسخه‌های خطی را دربرداشتند. پس از اختراع چاپ و رونق نشر و افزایش شمارگان کتابها، کتاب‌شناسیها به گردآوری مشخصات کتابهای چاپی پرداختند و بر ضرورت تهیه و انتشار کتاب‌شناسیها افزوده شد. اکنون کتاب‌شناسیها به گردآوری مشخصات و اطلاعات مقاله‌های نشریات و منابع دیداری ـ شنیداری (همچون صفحه، نوارهای صوتی، ویدئو و لوحهای فشرده) نیز می‌پردازند.

کتاب مرجع

کتاب مَرجَع کتابی است که اطلاعاتی معین و محدود دربارۀ همۀ موضوعها یا موضوعی خاص از دانش بشری را دربردارد. کتاب مرجع با شیوه‌ای خاص تهیه و تنظیم می‌شود و خواننده برای یافتن پاسخ به پرسشهای خود به آن مراجعه می‌کند. فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان یک کتاب مرجع است.

کرخه

كَرخه رودى دائمى ‌است در جنوب غربى ايران در استان خوزستان. اين رود از به هم پيوستن رودهاى سيمره و كشگان در استان ايلام تشكيل مى‌شود، در جلگۀ خوزستان جريان مى‌يابد و پس از آبيارى دشت آزادگان (دشت ميشان) به خورهويزه (تالاب هویزه) مى‌ريزد. خورهويزه بخشى از تالاب هورالعظيم (تالاب مرزی ایران و عراق) است که در خاک ایران قرار دارد.

کربن

کَربُن (Carbon) عنصر شیمیایی نافلز با نماد C، عدد اتمی 6 و عدد جرمی 12 است. نقطۀ ذوب آن 3 550 درجۀ سلسیوس ((°C است. کربن سه ایزوتوپ C12،C13 و C14 دارد. در سال 1961 م، ایزوتوپ کربن 12 به‌عنوان شاخص استاندارد برای اندازه‌گیری جرم اتمی سایر عنصرها به‌جای اکسیژن انتخاب شد. کربن 14 رادیواکتیو است و در تاریخ‌نگاری رادیوکربنی از آن استفاده می‌شود که با آن می‌توانند تاریخ مرگ موجودات را در دوره‌های گذشته حدس بزنند.