کد

کُد مجموعه‌ای از نشانه‌های قراردادی است که برای تبدیل اطلاعات و دسترسی آسان و در پاره‌ای موارد برای پنهان داشتن اطلاعات به‌کار می‌رود. مانند حرفهای الفبا، عددها، رنگ، صوت و تصویر. تبدیل اطلاعات به کد را کدگذاری می‌گویند. کدگذاری در بسیاری از حوزه‌ها مانند برنامه‌نویسی کامپیوتر، ریاضیات، مخابرات حمل‌ونقل و پزشکی کاربرد دارد. کدهای کامپیوتری، سَرنامها، رشته‌ نمادها، کدهای تصویری، کد‌رنگها و کد ژنتیک از مهم‌ترین انواع کدها هستند. کُد از واژۀ لاتینی کُدِکس آمده است. اروپاییان در آغاز به مجموعه‌ای از ورقهای به‌هم دوخته شدۀ دارای جلد (کتاب) کدکس می‌گفتند.

کتابخانه

کتابخانه مکانی است که در آن کتاب، نشریات و دیگر آثار چاپی و خطی و دیداری ـ شنیداری برای مطالعه و پژوهش کاربران گردآوری شده است. کتابخانه‌ها براساس هدف ایجاد آنها و کاربردی که دارند نام‌گذاری می‌شوند ازجمله کتابخانۀ ملی، کتابخانۀ عمومی، کتابخانۀ تخصصی (اختصاصی) و کتابخانۀ آموزشی.

کتاب شناسی

کتاب‌شناسی علم و فن گردآوری و تنظیم اطلاعات، مشخصات و موضوع کتابهاست. کتاب‌شناسیها تا پیش از اختراع چاپ تنها سیاهه‌ای (فهرستی) از نسخه‌های خطی را دربرداشتند. پس از اختراع چاپ و رونق نشر و افزایش شمارگان کتابها، کتاب‌شناسیها به گردآوری مشخصات کتابهای چاپی پرداختند و بر ضرورت تهیه و انتشار کتاب‌شناسیها افزوده شد. اکنون کتاب‌شناسیها به گردآوری مشخصات و اطلاعات مقاله‌های نشریات و منابع دیداری ـ شنیداری (همچون صفحه، نوارهای صوتی، ویدئو و لوحهای فشرده) نیز می‌پردازند.

کتاب مرجع

کتاب مَرجَع کتابی است که اطلاعاتی معین و محدود دربارۀ همۀ موضوعها یا موضوعی خاص از دانش بشری را دربردارد. کتاب مرجع با شیوه‌ای خاص تهیه و تنظیم می‌شود و خواننده برای یافتن پاسخ به پرسشهای خود به آن مراجعه می‌کند. فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان یک کتاب مرجع است.

کتابِ مُقَدَّس

کتابِ مُقَدَّس مجموعه‌ای از نوشته‌های دینی مسیحیان و یهودیان است. کتاب مقدس به دو بخش عهد قدیم (عتیق) و عهد جدید تقسیم می‌شود. مسیحیان کتاب مقدس را کتاب آسمانی خود می‌دانند، اما یهودیان، تنها عهد قدیم را به‌عنوان کتاب آسمانی خود قبول دارند.

کتاب

کتاب رسانه‌ای است که اندیشه‌ها و دانش و فرهنگ نوشتاری و تصویری بشری با آن منتقل می‌شود. امروزه، کتاب به‌صورت‌ کتاب کاغذی، کتاب الکترونیکی و چندرسانه‌ای و کتاب گویا تولید می‌شود.