کویت

کوهی کرمانی، حسین (1338 یا 1337 – 1276 ﻫ ش) پژوهشگر و روزنامه‌نگار ایرانی است. او از نخستین کسانی است که به گردآوری ادبیات عامه پرداخته است.