کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مؤسسه‌ای فرهنگی‌ ـ‌ هنری است که در سال 1344 ﻫ ش با هدف فراهم ‌آوردن امکانات لازم برای رشد و پرورش فکری و ذوقی کودکان و نوجوانان تأسیس شده است. کانون دارای شبکه‌ای گسترده از کتابخانه‌های کودک و نوجوان است و تلاش می‌کند از راه خدمات کتابخانه، انتشار کتاب و توجه به هنرهای دیداری‌ ـ‌ شنیداری (سینما، تئاتر و موسیقی) استعداد کودکان و نوجوانان را بارور سازد. این مؤسسه در سال 1360 ﻫ ش، به‌عنوان یک شرکت دولتی وابسته به وزارت آموزش و پرورش به ثبت رسیده است.

کانون اصلاح و تربیت

کانون اصلاح و تربیت سازمانی است برای نگهداری، اصلاح و بازپروری کودکان و نوجوانانی که مرتکب بِزِه یا جُرم (کار خلاف قانون) می‌شوند. هدف این سازمان جداسازی کودکان و نوجوانان بزهکار از مجرمان بزرگسال و ایجاد محیط و امکانات مناسب برای آنهاست، تا برای بازگشت به زندگی عادی در جامعه آماده شوند. بزهکاری کودکان و نوجوانان معمولاً گدایی، تخریبِ اموال دیگران، کتک‌کاری (ضرب‌و‌جَرح)، رانندگی بدون گواهینامه و خطرآفرین و دزدیهای کوچک است. گاهی نیز به‌وسیلۀ باندهای توزیع مواد مخدر به حمل و فروش این مواد مجبور می‌شوند.

کانیها

کانیها موادی جامد و طبیعی و معمولاً غیرآلی بلورین هستند که سنگهای پوستۀ زمین را تشکیل می‌دهند. کانیها ترکیبات شیمیایی معینی دارند و اجسامی ‌همگن هستند. بخشی از پوستۀ زمین را که مقدار زیادی از یک کانی در آن جای دارد، کان (معدن) می‌نامند.

کانگورو

کانگورو پستانداری است از راستۀ کیسه‌داران و خانوادۀ ماکروپودیده (درشت‌پایان) که در استرالیا و جزایر نزدیک آن، و گینۀ‌نو زندگی می‌کند. کانگوروی ماده کیسه‌ای کوچک روی شکم دارد که نوزاد خود را درون آن نگه می‌دارد و شیر می‌دهد، به‌همین‌دلیل به آنها کیسه‌داران می‌گویند. خانوادۀ ماکروپودیده حدود ۴۷ گونه دارد که به همۀ آنها کانگورو می‌گویند. کانگورو در سه گروه دسته‌بندی می‌شود: دستۀ اول شامل کانگوروهای بزرگ (کانگوروهای قرمز و خاکستری و والاروها) و کانگوروهای درختی و والابیها است. دستۀ دوم موش کانگوروها و دستۀ سوم موش کانگوروهای مشک‌دار است.

کامیاران

کامیاران از شهرهای استان کردستان و مرکز شهرستان کامیاران است. این شهر در حدود 74 کیلومتری جنوب سنندج، مرکز استان کردستان و 545 کیلومتری جنوب غربی تهران قرار دارد. جمعیت کامیاران براساس سرشماری سال 1395 ﻫ ش، 077 57 نفر برآورد شده است.

کامپوزیت

کامپوزیت ماده‌ای جامد است که از دو یا چند مادۀ جامد متفاوت تشکیل می‌شود. خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت مؤثرتر از خواص هر‌یک از مواد تشکیل‌دهندۀ آن است. هر‌یک از مواد تشکیل‌دهندۀ کامپوزیت را یک جزء می‌نامند. این جزءها از نظر شیمیایی ترکیب نمی‌شوند، ازاین‌رو خواصِ خود را در کامپوزیت حفظ می‌کنند. کامپوزیتها را به‌صورت طبیعی و یا مصنوعی تولید می‌کنند. با پیشرفت فناوری، کاربرد کامپوزیتهای مصنوعی به‌ویژه نانوکامپوزیتها گسترش یافته است و تقریباً در بیشتر صنایع به‌کار می‌روند. واژۀ کامپوزیت از کلمۀ انگلیسی Compose به معنای ترکیب کردن و ساختن گرفته شده است.