جلد هشتم فرهنگنامه

فرهنگنامه کودکان و نوجوانان – جلد هشتم

پدید آورنده: شورای کتاب کودک

زیر نظر: توران میرهادی (خمارلو) و ایران گرگین

ناشر: شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان (سهامی عام)

صفحه آرایی: مجید بلوچ و نوید بلوچ

نقشه ها: مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب

چاپ اول: 1381

شابک: 7 – 08 – 6356 – 964

شابک (دوره): 1 – 00 – 6356 – 964

جلد هشتم فرهنگنامه، که اکنون پیش روی شماست، حاوی آخرین مقاله های حرف پ است که با مقالۀ پرو آغاز می شود و با مقالۀ پیوند خاتمه می یابد. این جلد دارای 99 مقاله،20 ارجاع، 291 تصویر،10 نقشه، و30 نمودار و جدول است.مقاله های بلند این جلد در رشته های گوناگون عبارتند از: پروانه ها، پزشکی، پژوهش، پستانداران، پست، پسته، پنبه، پوشاک، پهلوی ( آثار، خط و زبان)، پهلوی ( سلسله)، و پیش از تاریخ. 23 مقاله در این جلد به ایران اختصاص دارد، و در مقاله های عمومی کوشش شده است که با استفاده از عکسها و تصویرهایی ازایران، آگاهیهای مقاله با ایران پیوند بیشتری یابد.

در زمان تهیۀ این جلد، گروه ترویج فرهنگنامه دست به تجربه های جدیدی زد و با تشکیل چند کارگاه پژوهشی برای نوجوانان، اهمیت فرهنگنامه و کتابهای مرجع را به عنوان محور پژوهشهای دانش آموزی نشان داد. گروهی از ویراستاران ارشد نیز به پژوهش در مورد زبان به کار رفته در تألیف فرهنگنامه پرداختند و در جستجوی پاسخ برآمدند که آیا متن فرهنگنامه به مرور دشوارتر شده است یا خیر. گروه دوستداران نیز طرح اهدای فرهنگنامه به مدرسه های سراسر کشور را تهیه کردند و پی گرفتند. به این ترتیب فرهنگنامه، با همکاری وزارت آموزش و پرورش، به کتابخانۀ بسیاری از مدارس در شهرهای گوناگون کشور راه یافت…

دانلود فهرست مدخل های جلد هشتم فرهنگنامه

Vol8 جلد هشتم فرهنگنامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.