کتاب کتابخانه آموزشگاهی

90,000 تومان

این کتاب که در سال 1357 به چاپ رسید، تجربه‌های مدرسۀ فرهاد و نقش کتابخانه را در مدرسه بیان می‌کند. کتاب برنامه‌های همه جانبه برای فعالیتهای کتابخانه، آشنایی با منابع گوناگون ادبی، هنری و اطلاعاتی و لذت مطالعه و تأثیر آن در گسترش فرهنگ و ادبیات کودکان و نوجوانان را شامل می‌شود.

شناسه محصول: 000025 دسته: