کتاب نقش خانواده در جامعه

60,000 تومان

این کتاب برگرفته از گفتگویی تلویزیونی در شبکۀ 4 سیما و شامل نکته‌هایی است دربارۀ افزایش توانمندی خانواده‌ها در زمینه‌های موردنیاز آنان از جمله مصرف‌گرایی و صرفه‌جویی، آلودگی محیط‌‌زیست و پرهیز از مقایسۀ کودکان با هم به‌سبب خاص بودن هر انسان.

شناسه محصول: 000030 دسته: