کتاب مادر و خاطرات پنجاه سال زندگی در ایران

300,000 تومان

توران میرهادی در این کتاب از مادر آلمانی خود و زندگی او در ایران گفتگو کرده است و دربارۀ نقش مادر در خانواده، همراهی با پدر، پرورش پنج فرزند و توانمند کردن آنان در مراحل مختلف زندگی از راه گسترش فرهنگ و هنر و ادب در خانواده و نیز آشنا کردن فرزندان با زبان و فرهنگ های آلمانی مطالب جالبی بیان کرده است.

شناسه محصول: 000018 دسته: