کتاب طلوع ماه

60,000 تومان

گفتگویی تلویزیونی دربارۀ سابقۀ آموزش در ایران، مدرسه و دانشگاه، نظام آموزشی فعلی ایران، بلای رقابت در سیستم آموزشی و حذف آن در مدرسۀ فرهاد، نقش ادبیات کودکان در رشد فرهنگی کودکان، تفاوت ادبیات با نوشته‌ها و خواندنیهای آموزشی، فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان و نیز نقش مخرب خشونت در ادبیات و رسانه‌های همگانی است.

شناسه محصول: 000031 دسته: