نوش آفرین انصاری با مهاتما گاندی شروع شد.

70,000 تومان

کتاب با نوش‌آفرین انصاری با مهاتما گاندی شروع شد حاصل مصاحبۀ پریچهر نسرین‌پی با نوش‌آفرین انصاری است. صحبت دربارۀ صلح است و فرهنگ صلح و تأثیر آن بر شیوۀ مدیریت.
صحبت نوش‌آفرین انصاری از صلح‌طلبی با مهاتما گاندی آغاز می‌شود و به تعادل، آزادی، اخلاق، احترام به تنوع، لزوم اعتماد و امنیت و پرهیز از خشونت می‌رسد و بالاخره به آنچه فرهنگ صلح را در ادبیات کودک تقویت می‌کند از جمله ادبیات برای ناشنوایان و نابینایان و پناهندگان.

در انبار موجود نمی باشد