آیش

آیِش رها کردن و نکاشتن زمینی است که پس از چند سال زیر کشت رفتن، ضعیف شده است. این کار سبب می‌شود که زمین پس از مدتی نیروی باروَری خود را بازیابد. در اصطلاح کشاورزی، این زمین را نیز آیش می‌نامند. این‌گونه زمین را چند ماه تا چند سال به حال خود می‌گذارند و در آن چیزی نمی‌کارند. در این مدت در بیشتر جاها، یک یا چندبار زمین را شخم می‌زنند.

آویشن

آویشَن گیاهی است پایا (چندساله)، معطر، خودرو و بومی سرزمینهای حاشیۀ دریای مدیترانه، جنوب اروپا، ترکیه، آسیای مرکزی، افریقا، دامنه‌های البرز و مناطق شمالی ایران. تاکنون حدود 350 گونه از این گیاه در جهان شناسایی شده است. گونه‌هایی از این گیاه در جنوب و شرق ایران، افغانستان و پاکستان می‌روید که در ایران آویشن شیرازی (آفشَن) یا آویشن کوهی خوانده می‌شود.

آهار

آهار گیاهی است یک‌ساله، گلدار و زینتی که بومی سرزمینهای مکزیک و امریکای مرکزی است. امروزه در بیشتر سرزمینهای جهان پرورش داده می‌شود. تاکنون 16 گونه آهار شناخته شده که گل بعضی از آنها درشت و گل بعضی دیگر ریز است. معروف‌ترین گونۀ آن آهار رعنا است.

آووکادو

آووکادو از درختهای میوۀ همیشه‌سبز است که بومی امریکای مرکزی و مکزیک است. امروزه درخت آووکادو بیشتر در سرزمینهای گرمسیری و نیمه‌گرمسیری مرطوب مانند امریکای مرکزی و جنوبی و قسمتهای جنوبی ایالات متحد امریکا و سرزمینهای نزدیک دریای مدیترانه پرورش داده می‌شود.

آندیو

آندیو گیاهی است علفی، یکساله یا دوساله که بومی اندونزی و برخی از دیگر جزیره‌های آسیای جنوب شرقی و مصر است. امروزه این گیاه در بیشتر سرزمینهای جهان، که آب و هوای آنها بسیار گرم نباشد، پرورش داده می‌شود. آندیو، که از سبزیهای خوراکی است، پرورش داده‌شدۀ نوعی از کاسنی است که تلخی برگ آن کمتر است.

آناناس

آناناس گیاهی است بومی سرزمینهای گرمسیری قارۀ امریکا. امروزه، آناناس در سرزمینهای گرمسیری و معمولاً مرطوب استرالیا، آسیای جنوب شرقی، کوبا، هند، امریکای جنوبی و مرکزی، افریقای جنوبی و بیشتر از همه در جزیره‌های هاوایی کشت می‌شود. در ایران، به‌سبب نامناسب بودن شرایط آب و هوایی، آناناس کشت نمی‌شود.