آزالیا

آزالیا درختچه‌ای است بومی آسیا، به‌ویژه چین و ژاپن، و شمال شرقی قارۀ امریکا که در این سرزمینها به‌طور وحشی در جنگلها و گاهی در مردابها می‌روید. این گیاه را، که آزاله هم می‌نامند، در باغها و باغچه‌ها نیز پرورش می‌دهند. آزالیا گونه‌های فراوان دارد.

آزولا

آزولا سرخسی آبزی، یکساله یا چندساله و بومی مناطق گرم امریکاست. این گیاه امروزه در سراسر جهان در سطح آبهای آرام و راکِد نهرها، تالابها و شالیزارها یافت می‌شود. تاکنون 8 گونه آزولا در جهان شناسایی شده که یک گونۀ آن به ایران آورده شده است. آزولا واژه‌‌ای یونانی به‌معنی در خشکی مُردن است.

آرتیشو

آرتیشو گیاهی است پایا (چندساله) و بومی سرزمینهای کرانۀ دریای مدیترانه که امروزه در سراسر جهان کاشته می‌شود. این گیاه در ایران به‌صورت خودرو نیز فراوان است که آن را کَنگَر فرنگی یا خَرشوف می‌نامند.

آبیاری

آبیاری آب دادن به کشتزارها و گیاهان است تا گیاه رشد کند. آب‌پاشی کردن چمن و آب دادن به گیاهانی که در باغچه یا در گلدان کاشته می‌شوند نمونه‌هایی از آبیاری در مقیاس کوچک هستند.