صحافی

صَحافی فن و هنر تنظیم و به‌هم بستن ورقهای کتاب و نوشته‌هایی مانند جزوه‌ و دفتر و قرار دادن آنها بین پوششی به‌نام جلد و نیز تزیین آن است. صحافی ورقهای کتاب را ثابت نگه می‌دارد و از پراکندگی و پارگی صفحه‌ها جلوگیری می‌کند تا به‌آسانی بتوان از نوشته‌ها استفاده کرد. صحافی آخرین مرحلۀ تولید کتاب، مجله و دفترهای تجاری و اداری است.