آواز

آواز آوایی آهنگین است که با تغییر در شدت و ارتفاع صداها به‌وسیلۀ تارهای صوتی حنجره به وجود می‌آید و معمولاً با شعر و کلام و گاهی با ساز همراه است.

آقا میرک

آقا میرَک (میرجلال‌الدین اصفهانی) نقاش و تذهیب‌کار ایرانی قرن دهم هجری قمری است. او به میرک اصفهانی نیز شهرت داشت. برای آنکه با روح‌الله میرک خراسانی، که در هرات می‌زیست و استادِ کمال‌الدین بهزاد بود، اشتباه نشود او را میرک دوم نیز نامیده‌اند.