کوبیسم

کوبیسم مکتبی است در نقاشی و پیکره‌سازی که اوایل قرن بیستم میلادی در فرانسه به‌وجود آمد و بر هنر مدرن در جهان به‌ویژه هنرهای تجسمی‌ تأثیر گذاشت. نام این مکتب از واژۀ فرانسوی کوب به‌معنای مکعب گرفته شده است. پیروان آن را کوبیست می‌نامند.

کَمالُ‌المُلک

کَمالُ المُلک (محمد غفاری، 1319-1226 ﻫ ش) نقاش برجسته و نامدار ایرانی است. او در سبک نقاشی ایرانی تحول ایجاد کرد و به سبک طبیعت‌گرایی(ناتورالیسم) اروپایی روی آورد. کمال‌الملک در چهره‌نگاری و منظره‌نگاری مهارت بسیار داشت. مدرسۀ صنایع مُسْتَظْرَفه را برای آموزش هنرجویان تأسیس کرد و سبب پیشرفت هنرهای تجسمی در ایران شد.

کُلاژ

کُلاژ (تکه‌چسبانی) اُسلوبی هنری است که در آن اشیای گوناگون چون تکه کاغذ، عکس، بریدۀ روزنامه، تکه پارچه و چوب را بر سطح تخته، مقوا و بوم می‌چسبانند و اثری هنری خلق می‌کنند. اثر خلق‌شده را گاهی با طراحی و نقاشی کامل می‌کنند. کلاژ واژه‌ای فرانسوی به‌معنی چسباندن است.