استاندارد

استاندارد اصطلاحی است که در تولید و توزیع بعضی از فراورده‌ها به‌کار می‌رود و نشان‌دهندۀ ویژگیهایی است که آن فراورده‌ها باید داشته باشند تا مصرف‌کنندگان آنها را با اطمینان به‌کار ببرند. فراورده‌ای که دارای این ویژگیهاست با علامت مخصوص استاندارد مشخص می‌شود. در هر کشور، سازمان یا مؤسسه‌ای کار نظارت بر استاندارد کردن فراورده‌ها را بر عهده دارد.

اَرّه

اَرّه ابزاری است که برای بریدن چوب، فلز، استخوان، عاج، پلاستیک و بعضی از مواد دیگر به کار می‌رود. بیشتر ارّه‌ها تیغه‌ای فولادی دارند که یک لبه‌اش دارای دندانه‌های تیز است. هرچه دندانه‌ها ریزتر باشند، سطح بُرِش صاف‌تر خواهد بود. در کارهای صنعتیِ ظریف و برای بریدن مواد سخت از ارّه‌هایی استفاده می‌شود که دندانه‌های بسیار ریز دارند.

اُجاق

اُجاق وسیله‌ای است برای تولید گرما که معمولاً از آن برای پختن غذا استفاده می‌شود. اجاق را از گِل، آجر، سنگ و فلز و به اندازه‌ها و شکلهای گوناگون می‌سازند. گرمای اجاق ممکن است از چوب، نفت، گاز، الکتریسیته یا هر منبع گرمازای دیگر به دست آید. رایج‌ترین انواع اجاق عبارت‌اند از: اُجاق هیزُمی، اجاق نفتی، اجاق گازی و اجاق الکتریکی (برقی). اجاقهای نفتی یا گازی کوچک را چراغ خوراک‌پَزی نیز می‌نامند.

اُتومبیل

اُتومبیل وسیلۀ نقلیۀ موتوری است که معمولاً با چهار چرخ روی زمین حرکت می‌کند و برای جابه‌جا کردن مسافر یا بار به‌کار می‌رود. اتومبیلها گرچه از لحاظ کاربرد و شکل ظاهری با هم متفاوت‌اند، کم‌و‌بیش ساختمانی یکسان دارند. قسمتهای اصلی اتومبیل عبارت‌اند از: شاسی، بَدَنه، موتور و دستگاه انتقال‌قدرت (توان). قسمتهای دیگر اتومبیل عبارت‌اند از: دستگاه سوخت‌رسانی، دستگاه روغن‌کاری ‌موتور، دستگاه خُنک‌کنندۀ‌ موتور، دستگاه برق‌رسانی و تولید جرقه، دستگاه فرمان، فنرها، چرخها، تُرمُزها و دستگاههای کنترل.

اُتو

اُتو وسیله‌ای است که با آن چین‌و‌چروک پارچه را به‌کمک گرما و فشار صاف می‌کنند. گرمای اتوهای امروزی از انرژی الکتریکی (برق) تأمین می‌شود.