آهنربا

آهنربا جسمی است از آهن یا ماده‌ای دیگر که خاصیت مغناطیسی دارد، یعنی موادی مانند آهن، نیکل، کبالت یا آلیاژهای آنها را می‌رباید یا جذب این مواد می‌شود. آهنربا کاربردهای گوناگون دارد. آهنربای معمولی برادۀ آهن، میخ و سوزن را جذب می‌کند. قُطب‌نما دارای عقربه‌ای آهنرباست که برای جهت‌یابی به کار می‌رود. در زنگ اخبار، تلفن، تلگراف، کامپیوتر، بلندگو و دستگاههای تولیدکنندۀ الکتریسیته، بادزَن برقی، آب‌میوه‌گیری و موتورهای الکتریکی دیگر از آهنربا و خاصیت مغناطیسی استفاده شده است. بدون آهنربا نمی‌توان مقدار زیادی الکتریسیته تولید کرد و نیز الکتریسیتۀ به‌دست‌آمده را به‌خوبی به‌کار برد.

آینه

آینه سطحی است که بیشترِ نوری را که به آن می‌تابد منعکس می‌کند. آینه معمولاً قطعه شیشه‌ای است که پشت آن از لایه‌ای، که نور از آن نمی‌گذرد، پوشیده شده است. هرچه آینه صِیقَلی‌تر باشد، بهتر می‌تواند نور را منعکس کند. اما حتی بهترین نوع آینه‌ها هم نمی‌توانند همۀ نوری را که به آنها می‌تابد منعکس کنند. مقدار نور منعکس‌شده به جنس آینه، زاویۀ تابش و میزان صیقلی بودن سطح آینه بستگی دارد. زاویۀ تابش زاویۀ میان امتداد تابش و خط عمود بر سطح آینه است. زاویۀ میان امتداد انعکاس و خط عمود بر آینه را زاویۀ اِنعِکاس می‌نامند. همیشه زاویۀ تابش و زاویۀ انعکاس با هم برابرند.

آونگ

آوَنگ جسمی است که می‌تواند براثر نیروی گرانش، یا جاذبۀ زمین، نسبت به محور افقیِ ثابتی حرکت منظم رفت و برگشت داشته باشد. آونگ ممکن است ساده یا مرکب باشد.

آووگادرو، آمادئو

آووگادرو، آمِدِئو (Amedeo Avogadro، 1856-1776م) فیزیکدان ایتالیایی است. او دربارۀ گازها قانونی بیان کرد که اکنون به قانون آووگادرو مشهور است. بنابر این قانون، در حجمهای مساوی از گازهای گوناگون، وقتی که دما و فشار یکسان باشد، تعداد مولکولها برابر است.

آنگستروم

آنگْسْتروم واحدی است برای اندازه‌گیری طول‌موج نور. این واحد برای اندازه‌گیری طولهای بسیار کوچک‌، مانند قُطر اتم و ضخامت حُباب صابون نیز به کار می‌رود. یک آنگستروم برابر است با یک‌صد میلیونیم 8-(10) سانتی‌متر. آنگستروم را با نماد Å نشان می‌دهند.

آمپرساعت

آمپر ساعت یکای عملی مقدار الکتریسیته است. یک آمپر ساعت مقدار الکتریسیته‌ای است که با شدت یک آمپر در یک ساعت از یک رسانا می‌گذرد. نماد آن Ah است. یک آمپر ساعت برابر با 600 3 کولُن است. مقدار الکتریسیته‌ای را که باتری در مدار شارِش می‌کند برحسب آمپر ساعت می‌سنجند. اگر مقدار الکتریسیتۀ ذخیره‌شده در یک باتری 60 آمپر ساعت باشد، از آن باتری می‌توان مدت 15 ساعت جریانی به‌شدت 4 آمپر به دست آورد.