کِشسانی

کِشسانی در فیزیک، توانایی برگشتن جسم به شکل نخستین خود است پس از از بین رفتن نیرویی که سبب تغییر شکل جسم شده است. به این توانایی خاصیت کشسانی نیز می‌گویند. فلزات و اجسامی مانند فنر، تار (سیم) سازهای زهی، پوستۀ طبل و تیر و کمان خاصیت کشسانی دارند.

اَرَشمیدُس

اَرَشمیدُس (Archimedes، 212-287 ق‌م) ریاضی‌دان، فیزیک‌دان و مخترع یونانی و از پیشگامان علم مکانیک است. کشف قانونهای تعادل مایعات و قانونهای اهرم و قرقره از مهم‌ترین دستاوردهای علمی اوست.

اُرستِد

اُرستِد واحد شدت میدان مغناطیسی با نماد Oeاست و بیشتر برای نشان دادن شدت میدان مغناطیسی حاصل از گذشتن جریان الکتریسته از یک سیم به‌کار می‌رود. یک ارستد برابر 58/79 آمپر بر متر است. این واحد برای بزرگداشت هانس کریستیان ارستد (1851-1777م)، فیزیکدان دانمارکی و بنیان‌گذار دانش الکترومغناطیس، ارستد نامیده شده است.

اِدیسون، تامِس آلوا

اِدیسون، تامِس آلوا (Thomas Alva Edison، 1931-1847 م) مخترع بزرگ امریکایی است که با اختراعهایی مانند لامپ چراغ برق، فرستنده و گیرندۀ خودکار تلگراف، و گرامافون دگرگونی بزرگی در زندگی مردم پدید آورد. ادیسون بیش از دو هزار اختراع ثبت شده در امریکا و کشورهای دیگر دارد.

اختلاف پُتانسیل اِلکتریکی

اختلاف پُتانسیل اِلکتریکی عاملی است که سبب جاری شدن الکتریسیته از نقطه‌ای به نقطۀ دیگر می‌شود. وقتی که در سیمی جریان الکتریسیته برقرار می‌شود، میان دو سر سیم اختلاف پتانسیل وجود دارد. اختلاف پتانسیل میان دو نقطۀ باردار برابر است با آن مقدار انرژی که باید مصرف شود تا واحد بار الکتریکی مثبت از یک نقطه به نقطۀ دیگر جریان یابد. وقتی‌که اختلاف پتانسیل میان دو قطب یک باتری اتومبیل12 وُلت است، برای انتقال واحد بار الکتریکی از یک قطب به قطب دیگر 12 ژول انرژی مصرف یا آزاد می‌شود.