کاظمین

کاظمین از شهرهای مهم زیارتی شیعیان در کشور عراق است. این شهر در شمال غربی بغداد و غرب رود دجله واقع است و به‌دلیل گسترش شهر بغداد، امروزه بخشی از آن است. مرقدهای امام موسیٰ کاظم(ع) و امام محمد تقی(ع) در این شهر است.

کاشغر

کاشغَر شهری است کهن و تاریخی در آسیای مرکزی در ایالت خودمختار سین‌کیانگ کشور چین. شاپور اول، شاه ساسانی، در سنگ‌نوشته‌ای در دیوارۀ پایین بنای کعبۀ زردشت، در نقش رستم، کاشغر را بخشی از قلمرو ایران ذکر کرده است. کاشغر در دورۀ ساسانیان (652-226م)، خراجگزار پادشاهان این سلسله بود.

قرون وسطیٰ

قرون وسطیٰ (قرنهای پنجم تا پانزدهم میلادی) دوره‌ای از تاریخ اروپا بین دوره‌های باستان و جدید است. معمولاً سقوط امپراتوری روم غربی در سال 476 م را آغاز، و سقوط امپراتوری روم شرقی (بیزانس) در سال 1453 م را پایان آن می‌دانند.

قزاقها

قزاقها از طوایف ترک‌تبار ساکن شمال آسیای میانه هستند. آنها به زبان قزاقی، شاخه‌ای از زبان قبچاق، از خانوادۀ زبانهای ترکی، صحبت می‌کنند. این زبان در جمهوری قزاقستان، استان سین‌کیانگ در چین و استان بایان اوگلی در مغولستان، زبان رسمی شمرده می‌شود. امروزه بیشتر قزاقها در جمهوری قزاقستان ساکن‌اند.

عُثمانی، امپراتوری

عُثمانی، امپراتوری نام سلسله‌ای از حاکمان و شاهان است که در سدۀ چهاردهم میلادی در ترکیه تشکیل شد و تا سدۀ بیستم میلادی به درازا کشید. این امپراتوری حدود سه قرن بر بخش بزرگی از آسیا تا آفریقا و جنوب شرقی اروپا حکم راند و در سال 1922م، ملی‌گرایان ترک به‌رهبری مصطفی کمال پاشا (آتاتورک) پس از مبارزه‌ای طولانی، با بر کنار کردن آخرین شاه عثمانی، سلطان محمد ششم، به آن پایان دادند. بنیان‌گذار این امپراتوری، عثمان بیک نام داشت.