کَهف

کَهف هجدهمین سورۀ قرآن است در جزء پانزدهم و شانزدهم. این سوره در مَکّه بر پیامبر اکرم(ص) نازل شده است و صد و ده آیه دارد. واژۀ کهف در آیه‌های ۹ تا ۲۶ آن آمده است و نام این سوره از آن گرفته شده که دربارۀ داستان اصحاب کهف ( یاران غار) است. کهف واژه‌ای عربی به‌معنای غار است.