آمنه

آمنه مادر حضرت محمد(ص)، پیامبر اسلام، است. او دختر وَهب، از طایفۀ بنی زُهرِه، بود. پدر و مادر آمنه از نوادگان قُصَّی‌بن کِلاب، کلیددار خانۀ کعبه، بودند. عَبدُ‌الله‌بِن‌ عَبدُ‌المُطّلِب آمنه را به همسری برگزید و پس از ازدواج، برای تجارت به سفر رفت. در بازگشت، در یَثرِب (مدینه) بیمار شد و درگذشت.

آل عمران

آلِ عِمران نام سومین سورۀ قرآن است که در مدینه بر پیامبر اسلام نازل شد و 200 آیه دارد. عِمران نام پدر حضرت مریم(س)، مادر حضرت عیسی(ع)، است. چون در این سوره از زندگی مریم(س) و تولد عیسی(ع) و معجزه‌های او سخن به میان آمده است، این سوره را آل عمران نامیده‌اند.

آل عبا

آلِ عَبا لقبی است که مسلمانان به پیامبر اسلام(ص)، امام علی‌بن‌ابی‌طالب(ع)، فاطمه‌زهراء(س)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) داده‌اند. این پنج تن را اصحاب کَساء نیز نامیده‌اند. کَساء واژه‌ای است عربی، به‌معنی عبا.

آسیه

آسیه در روایتهای اسلامی، نام همسر فرعون مصر در زمان حضرت موسی(ع)، پیامبر بَنی‌اسرائیل، است. در کتابهای اسلامی آمده است که فرعون دستور داده بود همۀ نوزادان پسر خانواده‌های بنی‌اسرائیل را بکشند. وقتی که موسی به دنیا آمد، مادرش او را در زنبیلی قیراَندود گذاشت و در میان نِیزارهای رود نیل رها کرد. در قرآن (سورۀ قَصَص، آیۀ 9) آمده است که همسر فرعون اجازه نداد که فرعون موسی(ع) را بکشد. به اعتقاد مسلمانان، به‌خواست آسیه، که زنی پرهیزگار و نیکوکار و خداپرست بود، موسی از آب گرفته و در دربار فرعون بزرگ شد. در تورات، کتاب دینی یهودیان، آمده است که دختر فرعون موسی(ع) را از آب گرفت و بزرگ کرد.