قارچها

قارچها فرمانرویی (سلسله‌ای) از موجودات زنده هستند که در اشکال مختلف از تک‌سلولی تا پرسلولی وجود دارند. مخمرها از قارچهای تک‌سلولی و کَپَکها و قارچهای کلاهک‌دار (چتری) از انواع قارچهای پرسلولی هستند. بسیاری از قارچها به‌شکل مستقل، برخی به‌شکل انگلی و برخی به‌شکل هم‌زیستی با جانوران و گیاهان یا قارچهای دیگر زندگی می‌کنند. قارچها در سراسر کرۀ زمین، حتی بیابانها، مناطقی با غلظت بالای نمک یا رسوبهای عمق دریاها زندگی می‌کنند. برخی از قارچها می‌توانند در محیطهایی با پرتو فرابنفش یا پرتوهای کیهانی در طول سفرهای فضایی نیز زنده بمانند. تاکنون، 000 144 گونه از قارچها شناسایی و نام‌گذاری شده‌اند. در ایران تاکنون، 229 3 گونه قارچ شناسایی شده است که حدود 300 1 گونه از آنها قارچهای کلاهک‌دار هستند. قارچها را قبلاً نوعی از گیاهان می‌دانستند، اما از سال 1969م، قارچها را به آن سبب که کلروفیل (سبزینه) ندارند، در فرمانرویی جداگانه رده‌بندی کردند. در سالهای اخیر، پژوهشگران با مطالعات ژنتیکی دریافته‌اند که قارچها به جانوران نزدیک‌ترند؛ اما در رشد و گوارش با آنها متفاوت‌اند.

قاصدک

قاصِدَک (گل قاصد) گیاهی است علفی، خودرو، پایا (چندساله) و بومی آسیا ـ اروپا (اوراسیا) که امروزه در بیشتر مناطق معتدل جهان در کناره جاده‌ها، زمینهای بایر، شوره‌زارها، سواحل دریا و حتی در ارتفاعات می‌روید. این گیاه در ایران 57 گونه دارد که 9 گونۀ آن انحصاری ایران است، یعنی فقط در ایران می‌رویند.

قاضی، محمد

قاضی، محمد (1292-1376 ﻫ ش) از برجسته‌ترین و پرکارترین مترجمان ‌ایرانی است که آثار فراوانی از ادبیات جهان را از زبان فرانسوی به فارسی ترجمه کرده است. ترجمه‌های او به‌ویژه ترجمۀ رُمان دُن‌کیشوت از لحاظ کاربرد واژه‌های مناسب و بیان ممتاز، اهمیت و شهرت بسیار یافته است.

قُبَّةُالصَّخره

قُبَّةُالصَّخره نام بنا و گنبدی در محوطۀ مسجد الاقصٰی یا حرم‌ شریف در بیت‌المقدس است. صخره‌ای که زیر این قبه یا گنبد واقع است و هر سه دین بزرگ ابراهیمی آن را مقدس می‌دانند، نقطه‌ای است که پیامبر اکرم(ص) از آنجا به سفر آسمانی (معراج) رفت و نخستین قبلۀ مسلمانان شد.