آرشیو دسته بندی: روز شمار فرهنگنامه

دزفول

از شهرهای استان خوزستان و مرکز شهرستان دزفول است. در حدود 171 کیلومتری شمال غربی اهواز، مرکز استان خوزستان، و 723 کیلومتری جنوب غربی تهران قرار دارد. جمعیت آن 235819 نفر است (سرشماری سال 1385 ه ش)

خرداد

یکی از امشاسپندان و از فرشتگان مقرب اهورامزدا و نگهبان آب، در دین زردشتی، است. خرداد، در زبان اوستایی، هَئُروَتات تلفظ می‌‌‌شده که به‌معنی کمال، رسایی و درستی است. در زبان فارسی میانه، با تلفظ هُرداد و نیز خُردات آمده است. در فارسی نو (فارسی دری)، خرداد تلفظ می‌شود که در تقویم امروزی ایرانیان نام [...]

خیام

خیام، ابوالفتح غیاث الدین عمربن ابراهیم نیشابوری (حدود 517-439 ه ق) ریاضیدان، منجم، فیلسوف و شاعر نامدار ایرانی است. از کارهای بزرگ علمی او همکاری در تنظیم تقویم معروف به تقویم جلالی است که تقویم شمسی کنونی ایران بر آن اساس است. امروزه، عمده ترین شهرت خیام به سبب رباعیات اوست که به بیشتر زبانهای [...]

سعدی، مصلح الدین

سعدی، مصلح الدین (حدود 691-606 ه ق) شاعر و نویسندۀ نامدار ایرانی است که در جهان نیز شهرتی به‌سزا دارد. بوستان و گلستان از آثار مشهور اوست. زبان سعدی در شعر و نثر در گسترش و بالندگی زبان فارسی اثری نمایان داشته است. تخلص او ظاهراً برگرفته از نام ابوبکر سعد زنگی، از اتابکان فارس، [...]

پلاسما

مایعی شفاف مایل به زرد است که بیش از نیمی از حجم خون بدن انسان را تشکیل می دهد. اگر گلوبولهای قرمز و سفید و نیز پلاکتها از خون جداشوند آنچه باقی می ماند پلاسما نام دارد. حدود نود درصد پلاسما آب است. آب پلاسما در تشکیل عرق، اشک چشم، ترشحات دستگاه تنفس و ادرار [...]

ادبیات

مجموعۀ آثار ادبی یک سرزمین یا یک زبان یا یک دوره از تاریخ است که به وسیلۀ شاعران و نویسندگان یک قوم یا ملت پدید آمده باشد. اثر ادبی سخنی است که اندیشه و احساس وتجربۀ گوینده یا نویسنده را آمیخته با تخیّل هنرمندانه بیان کند. وسیلۀ آفرینش اثر ادبی کلمه ها و جمله ها، [...]