آرشیو دسته بندی: روز شمار فرهنگنامه

صلح

به مفهومی زیستن در آرامش و سازگاری به دور از خشونت و آشفتگی است و در نگاه سیاسی و نظامی پایان یافتن هر جنگ، شورش ، ناآرامی و رسیدن به توافق است. تاریخ تفکر نشان می دهد که بیشتر مردم همواره طرفدار صلح و پایداری آن بوده اند، اما زیستن در صلح به دلایل گوناگون [...]

تقویم یا گاهشماری

تقویم یا گاهشماری روش تعیین زمان و تقسیم بندی آن است. جدولها، دفترها و ابزارهایی که این تقسیمات را نشان می دهند گاهنامه نامیده می شوند. در هر تقویم معمولا دوره زمانی یک سال است و هر سال به ماه، هفته و روز تقسیم می شود. ...

آلودگی هوا

هوا به طور طبیعی بی رنگ، بی بو و شفاف است، اما به علتهای گوناگون آلوده، بویناک و تار می شود. هوای آلوده زندگی انسان، جانوران و گیاهان را به خطر می اندازد و حتی سبب آسیب دیدن آثار تاریخی و هنری و ساختمانها می شود. بیشتر آلاینده های هوا از فرایند احتراق به وجود [...]

پژوهش

پژوهش مجموعه کارهایی است که پژوهشگر (محقق) برای رسیدن به پاسخ یک پرسش تازه و مهم، یا راه حل یک مسئله، تدوین یک نظریه، کشف یک قانون عمومی و نیز بهتر کردن کار یک دستگاه انجام می دهد.

زاگرس

زاگرس رشته کوههایی است در غرب، جنوب غربی و جنوب ایران. زاگرس از جنوب کوههای استان آذربایجان غربی آغاز و به صورت دیواره های کم و بیش موازی به سوی جنوب کشیده می شود و تا شمال تنگۀ هرمز ادامه می یابد. طول زاگرس در حدود ۱۴۰۰ کیلومتر است. عرض بخشی از آن در شمال، […]

اعلامیۀ جهانی حقوق بشر

اعلاميه جهاني حقوق بشر سندي است درباره حقوق مدني، اقتصادي، سياسي و اجتماعي مردم سراسر جهان كه در دهم دسامبر ١٩٤٨ م (١٩ آذر ١٣٢٧) به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد. اين اعلاميه هيچ كشوري را متعهد به اجراي مواد آن نمي كند. با اين همه، بيش از هر اعلاميه ديگري كه درباره […]