آبان

به مناسبت آبان ماه مقالۀ آبان را برایتان از جلد یک فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان انتخاب کردم.

در دین زردشتی یکی از ایزدان، یعنی فرشتگان اهورامزدا، خدای بزرگ ایرانیان باستان و زردشتیان، است. زردشتیان آبان را ایزد نگهبان آب می دانند. در نوشته های پهلوی آبان ایزد پاک کنندۀ زمین نیز نامیده شده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.